.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie spółki cywilnej w firmę jednoosobową a kredyt

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 05.10.2020

Chciałbym przekształcić spółkę cywilną w firmę jednoosobową poprzez darowiznę. Czy muszę o tym powiadomić bank, w którym spółka cywilna ma kredyt? Doradca w banku sugerował, że jako jednoosobowa firma będę nowym podmiotem z nowym numerem NIP, więc prawdopodobnie nie będzie to możliwe. Chce się upewnić, czy udzielił mi prawidłowej odpowiedzi. Jak bank ma potraktować przekształcenie spółki cywilnej w firmę jednoosobową poprzez darowiznę? Spółkę cywilną prowadzę ze swoim synem i mam w niej 90% udziałów. Zamierzam kontynuować działalność i w umowie darowizny będzie zapis o tym, że przejmuję na siebie wszelkie zobowiązania finansowe i kredyt. [do wglądu umowa kredytowa]


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie spółki cywilnej w firmę jednoosobową a kredyt

Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej

Umowa kredytu w rachunku bieżącym jest zawarta przez Pana i syna jako wspólników spółki cywilnej, a nie przez spółkę cywilną, bo ta nie ma zdolności prawnej. Zgodnie z polskim ustawodawstwem spółka cywilna nie ma żadnej podmiotowości prawnej, mają ją tylko jej wspólnicy jako osoby fizyczne. Spółka cywilna nie może mieć założonego ani rachunku bankowego, ani zaciągnąć kredytu. Wszystko to robią jej wspólnicy, czyli Pan i syn – to Panowie jesteście kredytobiorcami i niezależnie od tego czy rozwiążecie spółkę, czy też nie, będziecie zobowiązani do spłaty kredytu.

 

Szczegółowo wyjaśniam, że art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe stanowi, że rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być natomiast prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Z kolei art. 51 Prawa bankowego stanowi, że rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (rachunek wspólny). W myśl powyższej regulacji nie jest możliwe założenie i prowadzenie rachunku bankowego na rzecz spółki cywilnej, a jedynie jest możliwe założenie i prowadzenie wspólnego rachunku bankowego dla wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi.

 

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółki cywilnej

Natomiast art. 864 Kodeksu cywilnego stanowi, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Tak więc nawet jeżeli spółka cywilna zostanie rozwiązana, to i tak nadal Pan i syn, jako kredytobiorcy i byli wspólnicy spółki cywilnej, obaj będziecie odpowiadać za zobowiązanie kredytowe wynikające z umowy, jaką przedstawił Pan do analizy. To, że Pan zapisze sobie, iż przejmuje zobowiązania, nie ma znaczenia, bo art. 864 K.c. jest nadrzędny wobec umowy i nie można wyłączyć jego stosowania. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), co oznacza, iż norma prawna z niego wynikająca nie może być zmieniona ze skutkiem wobec osób trzecich, w szczególności wobec wierzycieli, w żaden sposób, w tym w drodze umowy między wspólnikami.

 

Z orzecznictwa: „1. Odpowiedzialność wspólników za tzw. zobowiązania spółki cywilnej jest solidarna i obejmuje czas uczestnictwa w spółce, nawet gdy są dochodzone już po ustąpieniu wspólnika; z czego nie zwalnia wobec wierzycieli umowa między ustępującym wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami. W praktyce życia gospodarczego często się zdarza, że wspólnicy pozostający w spółce zobowiązują się podjąć czynności zmierzające do zwolnienia z długu ustępującego wspólnika i czynią się odpowiedzialnymi za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał świadczenia (art. 392 k.c.). Jest to skuteczne między zawierającymi taką umowę, nie zmienia zaś sytuacji prawnej wierzyciela (art. 864 k.c.).” [I AGa 62/18 – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2018 r.]

 

Odpowiadając wprost na zadane pytanie: po rozwiązaniu spółki i darowaniu udziału w majątku jednemu ze wspólników nadal obaj Panowie będziecie odpowiedzialni za zobowiązania z umowy kredytu. Ta darowizna nie spowoduje przekształcenia spółki cywilnej w jednoosobową działalność, gdyż nie powstanie inny twór, a tylko rozwiązaniu ulegnie umowa spółki cywilnej – spółka cywilna to umowa dwóch przedsiębiorców.

 

Porozumienie z bankiem

Dodam, że czym innym jest aneksowanie tej umowy – za zgodą banku – aby na przykład zwolnić syna z zobowiązań z tej umowy i scedować prawa z umowy na Pana jako jednoosobowego przedsiębiorcę. Doradca udzielił prawidłowych wyjaśnień – umowa kredytu nie przejdzie samoczynnie na Pana w żadnym wypadku. Musi Pan się porozumieć z bankiem. Aby przenieść uprawnienia i obowiązki tylko na Pana, musi być na to wyraźna zgoda banku, aneks. Samoczynnie to nie nastąpi niezależnie od tego, co napisze Pan w umowie z synem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl