Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie limitu przychodu przy księgach handlowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.03.2017

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w 2012 roku przekroczyła limit i od 2013 prowadzi księgi handlowe. W 2014 roku nie przekroczyłam limitu przychodu, ale nadal w 2015 i 2016 r. prowadziłam księgi handlowe i nie zgłosiłam do US, że chcę dobrowolnie prowadzić KH. Brak jest zgłoszenia US o zaprowadzeniu KPiR. Co w takiej sytuacji zrobić – czy te dwa lata przeksięgować do KPiR? I co 2017 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie limitu przychodu przy księgach handlowych

Fot. Fotolia

Zdania tu są podzielone, a sytuacja nie jest oczywista. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 5) „osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Obecnie zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”.

 

Od 1 stycznia 2017 r. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że „osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”. Z drugiej jednak strony podatnicy, którzy są obowiązani założyć księgę (PKPiR) na dzień 1 stycznia, muszą zawiadomić o tym fakcie. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi w § 10 ust. 2, że podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi (PKPiR) w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

 

Nie wynika z przepisów wprost, czy niezłożenie tego zawiadomienia wyklucza zmianę ksiąg rachunkowych na PKPiR, ale część doktryny uważa, że tak, tj. uznaje, iż gdy przedsiębiorca do 21 stycznia nie poinformuje o zmianie prowadzenia ewidencji rachunkowej na księgę przychodów i rozchodów, musi kontynuować prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie jest to nowe stanowisko, tak np. „zgłoszenia do urzędu skarbowego nie składa także podmiot, który w 2011 r. prowadził księgi rachunkowe i w 2012 r. chce nadal je prowadzić, mimo że jego przychody w 2011 r. nie osiągnęły wymaganego limitu” [Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 1 (756) z dnia 1.01.2012 ]. W tym świetle, przyjmując ww. stanowisko za słuszne, nie ma możliwości przeniesienia prowadzonych w formie księgi rachunkowej w 2015 r. i 2016 r. ewidencji do PKPiR, a za 2017 r. można jeszcze postanowić o przejściu na PKPiR (jeśli spełnione są warunki) i złożyć stosowne zawiadomienie lub pozostać na księgach rachunkowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »