Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie i postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 10.05.2019

w grudniu otrzymałem mandat. W czasie zatrzymania policjant poinformował mnie, że jeszcze nie przekroczyłem 24 punktów karnych. Ale w dniu dzisiejszym, czyli 27.01, otrzymałem decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy, gdyż w okresie od 26.01.18 do 29.12.18 przekroczyłem liczbę 24 punktów karnych. Czy mogę się odwołać od tej decyzji, ponieważ na dzień dzisiejszy już nie mam przekroczonych punktów karnych, bo 24 stycznia odjęto mi 8 punktów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie i postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności proszę o doprecyzowanie, od jakiego organu dostał Pan decyzję i jaka podstawa prawna została powołana, gdyż w czerwcu 2018 r. doszło do dość dużej zmiany przepisów w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie bowiem z powyższym osoba, która przekroczy 24 punkty karne jest kierowana na kurs reedukacyjny. Organ nie zabiera już w takim przypadku obligatoryjnie prawa jazdy.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. A ustawy o kierujących pojazdami „starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na: kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:  przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 100 powyższej ustawy:

 

„1. Kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzi, za opłatą, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest prowadzony w formie wykładów i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

4. Kursy reedukacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

5. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

W zakresie natomiast wskazanego pytania, to niestety, ale nawet w przypadku anulacji punktów w późniejszym okresie, zawsze liczy się stan do chwili wydania decyzji. Niniejsze było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie”.

 

Jak wskazał Wojewódzki Sądu Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 lipca 2018 r.: „W postępowaniu o zatrzymanie prawa jazdy przedmiotem rozważań starosty nie mogą być zarzuty dotyczące ilości posiadanych punktów, czy okoliczności naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zarzuty te mogą być rozważane wyłącznie w postępowaniu przed organami Policji, a następnie przed sądem administracyjnym w skardze na czynność lub bezczynność w przedmiocie wpisu do ewidencji. Organ nie prowadzi żadnych własnych ustaleń co do naruszenia przepisów o ruchu drogowym. Z woli ustawodawczy organ opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji, która ma charakter dokumentu urzędowego, stanowiącego dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone” (sygn. akt III SA 545/18).

 

Poniżej także teza lansowana podczas wcześniejszych przepisów, gdzie dochodziło do wielu przypadków anulowania punktów podczas kursów doszkalających:

„Skoro w dniu odbycia przez kierowcę szkolenia, suma otrzymanych przez niego punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, przekroczyła 24, to odbyte szkolenie nie mogło wywołać skutku, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)” (wyrok NSA, sygn. akt I OSK 2345/16).

 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 15 marca 2018 r.: „Odbyte przez kierowcę szkolenie po przekroczeni dopuszczalnej liczby punktów a przed wydaniem decyzji administracyjnej starosty o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji nie może doprowadzić do odliczenia punktów. Odbycie szkolenia, aby mogło spowodować zmniejszenie liczby posiadanych punktów, musi się odbyć przed przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów” (sygn. akt II SA/Sz 8/18).

 

Z uwagi na powyższe liczy się w niniejszym przypadku okoliczność, iż w danym dniu i okresie w ewidencji doszło do przekroczenia 24 punktów karnych. Może Pan oczywiście składać stosowne odwołania od decyzji, jednak, jak Pan widzi, niejednokrotnie było to przedmiotem badania i rozważania orzecznictwa. Jednak proszę sprawdzić wskazaną w decyzji podstawę prawną, bowiem, jak podałam powyżej, w spornym okresie doszło do zmiany przepisów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus V =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »