.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie i postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 10.05.2019

w grudniu otrzymałem mandat. W czasie zatrzymania policjant poinformował mnie, że jeszcze nie przekroczyłem 24 punktów karnych. Ale w dniu dzisiejszym, czyli 27.01, otrzymałem decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy, gdyż w okresie od 26.01.18 do 29.12.18 przekroczyłem liczbę 24 punktów karnych. Czy mogę się odwołać od tej decyzji, ponieważ na dzień dzisiejszy już nie mam przekroczonych punktów karnych, bo 24 stycznia odjęto mi 8 punktów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie i postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności proszę o doprecyzowanie, od jakiego organu dostał Pan decyzję i jaka podstawa prawna została powołana, gdyż w czerwcu 2018 r. doszło do dość dużej zmiany przepisów w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie bowiem z powyższym osoba, która przekroczy 24 punkty karne jest kierowana na kurs reedukacyjny. Organ nie zabiera już w takim przypadku obligatoryjnie prawa jazdy.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. A ustawy o kierujących pojazdami „starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na: kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:  przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 100 powyższej ustawy:

 

„1. Kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzi, za opłatą, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest prowadzony w formie wykładów i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

4. Kursy reedukacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

5. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

W zakresie natomiast wskazanego pytania, to niestety, ale nawet w przypadku anulacji punktów w późniejszym okresie, zawsze liczy się stan do chwili wydania decyzji. Niniejsze było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie”.

 

Jak wskazał Wojewódzki Sądu Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 lipca 2018 r.: „W postępowaniu o zatrzymanie prawa jazdy przedmiotem rozważań starosty nie mogą być zarzuty dotyczące ilości posiadanych punktów, czy okoliczności naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zarzuty te mogą być rozważane wyłącznie w postępowaniu przed organami Policji, a następnie przed sądem administracyjnym w skardze na czynność lub bezczynność w przedmiocie wpisu do ewidencji. Organ nie prowadzi żadnych własnych ustaleń co do naruszenia przepisów o ruchu drogowym. Z woli ustawodawczy organ opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji, która ma charakter dokumentu urzędowego, stanowiącego dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone” (sygn. akt III SA 545/18).

 

Poniżej także teza lansowana podczas wcześniejszych przepisów, gdzie dochodziło do wielu przypadków anulowania punktów podczas kursów doszkalających:

„Skoro w dniu odbycia przez kierowcę szkolenia, suma otrzymanych przez niego punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, przekroczyła 24, to odbyte szkolenie nie mogło wywołać skutku, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)” (wyrok NSA, sygn. akt I OSK 2345/16).

 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 15 marca 2018 r.: „Odbyte przez kierowcę szkolenie po przekroczeni dopuszczalnej liczby punktów a przed wydaniem decyzji administracyjnej starosty o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji nie może doprowadzić do odliczenia punktów. Odbycie szkolenia, aby mogło spowodować zmniejszenie liczby posiadanych punktów, musi się odbyć przed przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów” (sygn. akt II SA/Sz 8/18).

 

Z uwagi na powyższe liczy się w niniejszym przypadku okoliczność, iż w danym dniu i okresie w ewidencji doszło do przekroczenia 24 punktów karnych. Może Pan oczywiście składać stosowne odwołania od decyzji, jednak, jak Pan widzi, niejednokrotnie było to przedmiotem badania i rozważania orzecznictwa. Jednak proszę sprawdzić wskazaną w decyzji podstawę prawną, bowiem, jak podałam powyżej, w spornym okresie doszło do zmiany przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl