.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazywanie alimentów dziadkowi

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.01.2014

Płacę alimenty na moich dwóch synów w kwocie 900 zł. Od dłuższego czasu matka dzieci nie zajmuje się nimi i nie pokrywa kosztów ich utrzymania. Otrzymane ode mnie alimenty przeznacza na własne cele. Obecnie to dziadek utrzymuje dzieci (mieszkają wszyscy razem). Czy mogę przekazywać alimenty dziadkowi, a nie matce dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że sąd w wyroku zobowiązał Pana do płacenia alimentów na dzieci do rąk ich matki.

 

Niestety nie może Pan samowolnie przekazywać alimentów na dzieci do rąk ich dziadka. Dziadkowi nie przysługuje bowiem – co do zasady – władza rodzicielska nad wnukami. Ponadto przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice, a nie dziadkowie.

 

Tym samym w przypadku nieuiszczenia alimentów do rąk matki, matka dzieci bez trudu uzyskałaby klauzulę wykonalności na rozstrzygnięcie sądu co do alimentów i skierowałaby przeciwko Panu wniosek egzekucyjny do komornika. W rezultacie komornik zająłby Panu wynagrodzenie – bez względu na to, że pieniądze na poczet alimentów przekazał Pan dziadkowi.

 

W sytuacji gdy matka nie przeznacza alimentów na utrzymanie i wychowanie dzieci, powinien Pan wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu opiekuńczego o zobowiązanie matki dzieci do przeznaczania alimentów na utrzymanie i wychowanie dzieci.

 

Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i spraw nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dzieci.

 

Podstawę prawną Pana wniosku będzie stanowił w szczególności art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni rozstrzygać wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

Ponadto zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd opiekuńczy jest obowiązany udzielać pomocy rodzicom, jeśli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

We wniosku winien Pan wnieść o poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej przez matkę – w szczególności chodzi o sposób wydatkowania alimentów otrzymywanych na dzieci – nadzorowi kuratorskiemu.

 

Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda stosowne zarządzenie. Sąd opiekuńczy może w szczególności zobowiązać rodziców do określonego postępowania czy poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

 

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach osobiście w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem poczty listem poleconym. Jeśli wniosek składa Pan osobiście, proszę wziąć dodatkowy egzemplarz wniosku, na którym pracownik sądu potwierdzi Panu fakt i datę wpływu pisma. Wniosek winien być opłacony opłatą sądową w wysokości 40 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku. Opłatę może Pan uiścić na konto sądu lub w kasie sądu.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl