.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie synowi działki, do której prawo przekształcono z bonifikatą

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.02.2011

Przekształciliśmy odpłatnie prawo użytkowania wieczystego działki w prawo własności z bonifikatą 90%. Wiemy, że nie można jej sprzedać przez 5 lat bez zwrotu różnicy bonifikaty. Czy możemy przekazać ją jako darowiznę synowi, a czy następnie on może sprzedać tę działkę obcej osobie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Państwa pytanie należy szukać w przepisach ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459.

 

Otóż zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy „organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (organ wydający decyzję o przekształceniu), żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku”.

 

Natomiast stosownie do art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod pojęciem osoby bliskiej należy rozumieć „zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż ustawodawca dopuszcza zbycie przekształconego prawa własności nieruchomości na rzecz osób bliskich (w tym syna) bez konieczności zwrotu bonifikaty, jeżeli takie przeniesienie prawa następuje przed upływem 5 lat.

 

Jednocześnie ustawodawca nie ustanowił dalszych restrykcji związanych z kolejnym już zbyciem takiej nieruchomości przez osobę bliską, a zatem należy przyjąć, że może ona tego dokonać bez konsekwencji w postaci konieczności zwrotu otrzymanej bonifikaty. Na marginesie można tylko wskazać, iż przyjęcie innego stanowiska prowadzić mogłoby do sytuacji, gdy osoby obdarowujące bliskich, a czyniące to w dobrej wierze i zgodnie z przysługującym im prawem, ponosiłyby konsekwencje dalszego działania tych obdarowanych. Sytuacja taka byłaby z pewnością niesprawiedliwa i prawnie nie do zaakceptowania.

 

Aby jednak w pełni uniknąć jakichkolwiek związanych ze sprawą nieporozumień, zasadne byłoby zwrócenie się także z podobnym pytaniem (np. o to, co może Państwu jako beneficjentom bonifikaty grozić w przypadku, gdy zbędą Państwo nieruchomość na syna, a ten np. zdecyduje się ją sprzedaż przed upływem 5 lat) do organu, który wydał Państwu decyzję o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »