.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie swojej części spadku, aby nie odpowiadać za długi

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.11.2010

Nabyłem 1/4 spadku po mamie. Drugim spadkobiercą jest ojciec. Okazało się, że po mamie zostały długi kredytowe, które musimy teraz spłacić. Co mogę zrobić, by przekazać swoją część spadku tacie i nie odpowiadać za długi zmarłej mamy? Dodam, że śmierć mamy nastąpiła dwa miesiące temu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić” (art. 1012).

 

Przyjęcie spadku może nastąpić przez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste) bądź oświadczenia o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

 

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku powoduje definitywne nabycie praw i obowiązków wchodzących w skład majątku spadkowego przez spadkobiercę. W zasadzie następuje także połączenie obu mas majątkowych – spadku i osobistego majątku spadkobiercy.

 

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020). Oświadczenie to zatem powoduje skutki bardzo daleko idące i dlatego powinno być wyraźne oraz niebudzące wątpliwości co do zamiaru zniweczenia powołania do spadku. Powinno także zawierać elementy określone w art. 641 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany tak, jakby w chwili otwarcia spadku nie miał zdolności dziedziczenia. Przy dziedziczeniu ustawowym dochodzą wówczas do dziedziczenia zstępni odrzucającego (gdy chodzi o dziecko spadkodawcy lub jego rodzeństwo), ulegają odpowiedniemu zwiększeniu udziały spadkowe pozostałych spadkobierców oraz dochodzą do dziedziczenia spadkobiercy powołani w dalszej kolejności. Przy dziedziczeniu testamentowym mogą ulec zwiększeniu udziały pozostałych spadkobierców z tytułu przyrostu albo też dojdą do dziedziczenia spadkobiercy ustawowi.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 1020 Kodeksu cywilnego „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku”. Na podstawie art. 931 § 2 Kodeksu udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. Art. 670 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązuje sąd do badania z urzędu, kto jest spadkobiercą. Wynika zatem z niego obowiązek ustalenia, czy spadkobierca odrzucający spadek ma zstępnych, i wezwania ich do udziału w sprawie jako spadkobierców ustawowych. Jeżeli ma Pan zstępnych – dzieci, będą one dziedziczyć w przypadku odrzucenia przez Pana spadku, w związku z powyższym oni także muszą odrzucić spadek.

 

Dodam jeszcze, że aby w imieniu dziecka odrzucić spadek, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego. Należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku oraz wnieść o zawieszenie postępowania do czasu wyrażenia zgody przez sąd rodzinny na rozporządzenie majątkiem w imieniu dziecka przekraczającym zakres zwykłego zarządu.

 

Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na to wymagana jest zgoda sądu rodzinnego.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego.

 

W ten sposób pozbędzie się Pan zarówno czynnej masy spadkowej, jak i długów.

 

Oświadczenie może złożyć Pan przed sądem lub przed notariuszem.

 

Może Pan także przenieść swoje prawa z tytułu dziedziczenia na inną osobę, można to uczynić jedynie po przyjęciu spadku (lub upływie terminu do złożenia takiego oświadczenia) przez zbycie spadku, udziału w spadku lub poszczególnych praw wchodzących w jego skład.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »