Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie sklepów byłej żonie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.05.2016

Syn ma 3 sklepy (działalność gospodarcza jest zarejestrowana na niego). Rozszedł się z żoną (są po rozwodzie) i chciałby jej przekazać 2 z tych sklepów, nie likwidując działalności, ponieważ sobie zostawia 3. sklep. Była żona chce otworzyć działalność gospodarczą na te 2 sklepy. Problem jest taki, że nie wiemy, jak jej to przekazać – jakimi dokumentami i żeby uniknąć zwrotu podatku VAT (przekazanie dotyczy tylko towaru -– lokale nie są jego własnością).

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pyta Pani o podatek od towarów i usług. Mamy tu do czynienia z problematycznym zagadnieniem, dla którego rozwiązanie kompleksowe zależy od przyjętej strategii. W mojej ocenie należy tu wykorzystać, iż datą powstania rozdzielności majątkowej jest data uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, więc do tego dnia małżonkowie pozostają małżeństwem a wspólność majątkowa istnieje. Tu pozwolę sobie zauważyć, iż w przypadku istnienia wspólności ustawowej to nie syn posiada „sklepy”, on je tylko prowadzi. Zgodnie z prawem rodzinnym niezależnie od tego, który z małżonków wykorzystuje w działalności gospodarczej składniki majątku objętego wspólnością ustawową, to ciągle oboje małżonkowie pozostają ich właścicielami. Innymi słowy żona jest właścicielem towaru w takim samym stopniu jak mąż, z tym iż to on jest podatnikiem podatku od towarów i usług jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Z tego powodu, w mojej ocenie mąż nie może żonie sprzedać ani darować „sklepów” czy nawet samego towaru.

 

W mojej ocenie w opisanej sytuacji najlepszym wyjściem z punktu widzenia VAT będzie skorzystanie z mechanizmu zwanego transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powodem jest, iż zgodnie z tym przepisem, przepisów ustawy w ogóle nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W myśl Kodeksu cywilnego „przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:

 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Kodeks cywilny nie definiuje zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynią to ustawy podatkowe, na gruncie ustawy VAT art. 2 pkt 27e stanowi, że zorganizowana części przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

Sklepy (nie sam towar) jak najbardziej mogą spełniać powyżej wymienione przesłanki pozwalające uznać je za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż mogą i na ogół stanowią wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników przeznaczony do realizacji konkretnego zadania gospodarczego. Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak już wskazałem, nie jest objęta przepisami ustawy o VAT. Pojęcie „zbycia” jest w zasadzie pewnym otwartym katalogiem dopuszczającym różnorakie tytuły prawne pod, którymi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przechodzi z jednego podmiotu na drugi; dotyczy tak czynności odpłatnych jak i pod tytułem darmym. Skoro mąż żonie, gdy istnienie wspólność małżeńska, nie może darować przedmiotów nią objętych (ani sprzedać”), to co należy zrobić? Prawo w zasadzie milczy w tym zakresie, w praktyce podatnicy dokonują tu przekazania protokołem przekazania (po wcześniejszym zarejestrowaniu działalności gospodarczej przejmującej małżonki w tym jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług) co uznaje się za czynność techniczno-organizacyjną, gdyż de facto i de iure nie dochodzi przecież do zmiany właściciela. Możliwe jest więc przy użyciu protokołu przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz przy sporządzeniu spisu z natury, przekazanie obecnej małżonce do dalszego prowadzenia sklepów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa męża.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie, np.: Jeżeli chodzi o skuteczność darowizny dokonanej pomiędzy małżonkami pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, to rzeczywiście w przypadku gdy żadne z małżonków nie posiada tzw. majątku osobistego, jako taka darowizna przedsiębiorstwa w sensie cywilistycznym nie jest możliwa. Zgodnie bowiem z art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku małżonków, u których przedsiębiorstwo jest przedmiotem wspólności majątkowej nie może być mowy o świadczeniu dokonanym pomiędzy dwoma różnymi majątkami, a zatem także nie może być także mowy o darowiźnie (zob. postanowienie Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2012 r., ILPB2/436-262/12-2/MK). Mamy tu jednak czynienia z majątkiem przedsiębiorstwa, który w szczególności dla celów podatku VAT jest majątkiem odrębnym od tzw. majątku prywatnego podatników. Nie ma tu zatem żadnych przeszkód do dokonania przekazania przedsiębiorstwa w oparciu np. o protokół przekazania – z tym że rzeczywiście nie będziemy tu mieli do czynienia z darowizną” (K. Kamiński, Lex QA 386585).

 

Niektóre organy podatkowe poddają w wątpliwość status towarów przy zbyciu o charakterze nieodpłatnym, gdy odliczono podatek naliczony przed dniem zbycia, a towary niebyły przedmiotem dostawy. W mojej ocenienie nie ma tu negatywnych konsekwencji dla zbywającego na gruncie VAT, a ewentualne korekty będzie musiał dokonać nabywca, jeśli wykorzysta te składniki majątku do wykonywania czynności nieopodatkowanych. W literaturze istnieją również zdania przeciwne, niemniej jednak wydaje się, że większość doktryny uważa podobnie jak A. Bartosiewicz:

 

„Wątpliwości może wywoływać to, czy w tym przypadku należałoby dokonywać korekt podatku naliczonego (który został odliczony) od zakupów wcześniej dokonanych na przedsiębiorstwo. Można bowiem twierdzić, że zakupy towarów zostały dokonane, podatek naliczony został odliczony, zaś następnie towary te (wchodzące w skład przedsiębiorstwa) posłużyły do czynności w ogóle niepodlegającej podatkowi od towarów i usług. Przyjmuje się jednak, że w sytuacji, w której całe przedsiębiorstwo zmienia właściciela, wszelkie prawa i obowiązki w zakresie VAT przechodzą na nowy podmiot, zaś sytuacja podmiotu zbywającego przedsiębiorstwo nie zmienia się. Nie ma on zatem także obowiązku korekty podatku naliczonego. Wywodzi się powyższe także z brzmienia art. 91 ust. 9 u.p.t.u. W myśl powołanego przepisu w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku (czy to w ramach odliczeń częściowych, czy to zmiany przeznaczenia) jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (Wolters Kluwer Polska, Vademecum Doradcy Podatkowego 68507).

 

Przyjąć zatem można, że gdy mąż zbywając (w uproszczeniu bowiem jak wspomniałem jest to majątek wspólny) na gruncie VAT przedsiębiorstwo, jak również nabywająca go małżonka, prowadzą sprzedaż wyłącznie opodatkowaną, to transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie spowoduje w ogóle wystąpienia obowiązku korekty w VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus osiem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Amortyzowany pojazd rolniczy będący częścią spadku – obowiązki podatkowe spadkobiercy

Mój mąż zmarł dwa miesiące temu, był rolnikiem. Prowadził gospodarstwo rolne rodziców. Miał też własne grunty rolne. Od 2006 r. był VAT-owcem, co miesiąc rozliczał się z urzędem skarbowym. W tym też roku poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mąż zakupił nowy ciągnik. Urząd skarbowy zwrócił mu 22% VAT-u. Ciągnik był wciągnięty do ewidencji środków trwałych. Jest amortyzowany cztery lata – stawka 14,0. Czy muszę w tym przypadku oddać VAT? Jak mam ten ciągnik przerejestrować? W tej chwili czekam na uprawomocnienie się orzeczenia sądu w sprawie spadku. Wszystko, co należało do męża, przeszło na mnie i naszą nieletnią córkę. Jaki podatek będę musiała zapłacić od spadku? Ile będę musiała zapłacić w urzędzie skarbowym po przerejestrowaniu ciągnika (wchodzi on w skład spadku)?

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłumaczenia drukiem; recenzuję także książki. Jak najkorzystniej rozliczyć to podatkowo? Czy mogę zawierać z wydawnictwem umowę jako osoba fizyczna i nie wystawiać faktury, nie ujmować w PKPiR, tylko rozliczyć w PIT roczny przychody z tytułu praw autorskich z 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy umowy te powinnam zawierać jako firma i wystawić fakturę, jeżeli tak, to z jaką stawką VAT przy honorarium, licencji, a z jaką za recenzję książki?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »