.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny przez rezydenta Ukrainy na rzecz nierezydenta – obowiązek podatkowy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 26.01.2010

Rok temu otrzymałem polskie obywatelstwo, jednocześnie zrzekłem się obywatelstwa ukraińskiego. Moja mama, mieszkająca na Ukrainie i będąca obywatelką tego kraju, posiada mieszkanie, które chce mi przekazać w formie darowizny (akt notarialny). Czy jako obywatel Polski powinienem odprowadzić podatek od tej darowizny, a jeśli tak, to gdzie? Które urzędy w Polsce i Ukrainie powinienem o tym powiadomić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy, podatkowi temu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju w drodze darowizny przez osoby fizyczne. Przy czym stosownie do art. 2 ustawy, gdy nabywcą jest obywatel polski lub osoba mająca miejsce stałego pobytu w Polsce (niezależnie od obywatelstwa), opodatkowane jest również nabycie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.

 

Dla opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych od Pana mamy – obywatelki Ukrainy – polskim podatkiem od spadków i darowizn nie ma znaczenia również narodowość lub obywatelstwo osoby, która stale przebywać będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Jak stwierdza to art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

 

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „darowizna”, dlatego decydujące dla sprawy znaczenie ma definicja zawarta w art. 888 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Jednakże zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami może Pan zostać zwolniony od obowiązku podatkowego w Polsce. Mianowicie w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako zstępny darczyńcy (syn), zalicza się Pan do tzw. zerowej grupy podatkowej.

 

Obdarowani należący do grupy zerowej w celu uzyskania ulgi muszą zgłosić nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia należy dokonań na formularzu SDZ2. W przypadku niezachowania powyższego terminu będzie Pan musiał odprowadzić podatek na zasadach ogólnych.

 

Natomiast zgodnie z Konwencją z dnia 12 stycznia 1993 roku podpisaną w Kijowie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku art. 24 z zastrzeżeniem przepisów ustawodawstwa Ukrainy, dotyczących zwolnienia od podatku zapłaconego poza granicami Ukrainy (które nie będą sprzeczne z zasadami tego ustępu), polski podatek zapłacony zgodnie z ustawodawstwem Polski i z postanowieniami niniejszej konwencji, pobierany bezpośrednio lub przez potrącenie z tytułu zysku, dochodu lub majątku podlegającego opodatkowaniu w Polsce, będzie zaliczany na poczet podatku ukraińskiego z tytułu tego zysku, dochodu lub majątku, do którego będzie odliczany podatek ukraiński.

 

Zgodnie z dekretem o podatku od czynności cywilnoprawnej (ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про державне мито) obowiązującym na Ukrainie (rozdział IV pkt 14) – zwolnione od podatku są darowizny na rzecz zstępnych I stopnia – syna, córki. Stosownego zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego dokonuje notariusz, do którego należy dostarczyć akt urodzenia potwierdzający, iż jest Pan synem darczyńcy.

 

Na Ukrainie podatek od umowy daru (darowizny) wynosi 30%. Dotyczy on jednak darowizny nierezydenta dla rezydenta. Tymczasem w Pana sytuacji jest odwrotnie – darowizna pochodzi od rezydenta dla nierezydenta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton