.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie dziecku studiującemu za granicą znacznej sumy pieniężnej a obowiązek podatkowy w Polsce

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 26.02.2010

Zamierzamy podarować naszej córce większą sumę pieniędzy. Córka ma 27 lat i właśnie kończy studia w Niemczech. Przebywa tam od siedmiu lat. Jest tam zameldowana. Od około dwóch lat pracuje. Ma pozwolenie na pracę i rozlicza się z tamtejszym urzędem skarbowym. W czasie studiów nie składała rocznych oświadczeń podatkowych PIT w Polsce, choć wciąż jest u nas zameldowana. Stąd mam kilka pytań:

 1. Czy nie składając rocznych PIT-ów córka nie złamała przepisów? Jej zarobki w całości były zużywane na utrzymanie i opłaty.
 2. Czy po ukończeniu studiów córka, która planuje pozostać w Niemczech, powinna składać PIT-y roczne również w Polsce, chociaż tu nie będzie pracować?
 3. Czy możemy córce przelać pieniądze (złotówki) na konto, które sobie założy w Polsce? Jeśli tak, to w jakim urzędzie skarbowym ma złożyć stosowne zawiadomienie? Czy może lepiej byłoby przelać pieniądze (euro) na konto córki w Niemczech i ona tam powiadomi swój urząd skarbowy?
 4. Czy córka powinna się od nas wymeldować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposób rozliczeń podatkowych w tej sytuacji uzależniony jest od ustalenia miejsca rezydencji córki, a tej nie można utożsamiać z miejscem zameldowania. Co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają zaś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sytuacji znajdą więc zastosowanie również uregulowania polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa ta przewiduje w art. 4 reguły rządzące ustaleniem miejsca rezydencji osób fizycznych. Miejsce rezydencji ustala się według następujących reguł:

 

 1. Osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).
 2. Jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa.
 3. Jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem.
 4. Jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Wydaje się, iż w przedstawionej przez Pana sytuacji, córka posiada ściślejsze powiązania z terytorium Niemiec – tam zamieszkuje, pracuje, kończy studia i tam się rozlicza z podatków. Nie mniej jednak trudno ocenić, czy będzie chciała wrócić do Polski po zakończeniu studiów. Na gruncie prawniczym są to kwestie dość subiektywne. W mojej jednak ocenie, na chwilę obecną Pana córka jest dla celów podatkowych rezydentem Niemiec, jako że posiada ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z tym krajem. Sytuację mógłby zmienić ewentualny powrót do kraju. Warto byłoby jednak, aby córka postarała się o certyfikat rezydencji w Niemczech, wówczas miałaby mocniejszy argument w potencjalnym sporze z polskimi organami podatkowymi.

 

Zatem przechodząc do Pana pytań:

 

Ad 1. Jeżeli uznamy, że córka nie była rezydentem Polski od początku zamieszkiwania w Niemczech, wówczas nie ciążył na niej obowiązek rozliczania się w Polsce z dochodów uzyskanych w Niemczech. Córka osiąga dochody od około 2007 r., więc już w tym okresie, moim zdaniem, po pięciu latach zamieszkiwania w Niemczech powinna być uznana za nierezydenta w Polsce. W przypadku gdyby polskie organy podatkowe uznały, że jednak powinna była się rozliczać w Polsce jako rezydent, wówczas powstałaby oczywiście zaległość podatkowa w postaci niezapłaconego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, oraz konsekwencje karno-skarbowe z tytułu niezłożonego zeznania podatkowego. Sądzę jednak, iż istnieją wyraźne argumenty, by móc to założenie organu obalić, poprzez przedstawienie wszelkich faktów, dowodów zapłaconego podatku w Niemczech, a najlepiej właśnie certyfikatu rezydencji, o jaki córka musiałaby się postarać w Niemczech. Warto być może wymeldować również córkę w Polsce.

 

Ad 2. Jeżeli córka planuje dalsze przebywanie w Niemczech, tym bardziej – na bazie tego, o czym wspomniałem wyżej – powinna w dalszym ciągu rozliczać się tylko w Niemczech jako tamtejszy rezydent.

 

Ad 3. Lepszym rozwiązaniem byłoby przelanie pieniędzy na konto niemieckie. Wydaje mi się, iż założenie konta w Polsce mogłoby organom podatkowym sugerować, iż Pańska córka nawiązuje jakieś ściślejsze powiązania z Polską. Będzie ona, jako nierezydent, podlegała obowiązkowi podatkowemu z tytułu darowizny w Polsce, nie mniej jednak przy zachowaniu określonych warunków darowizna ta będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku od spadków i darowizn nie jest uzależniony generalnie od statusu rezydenta bądź nierezydenta.

 

Zgodnie z art. 4a ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (otrzymania darowizny) oraz
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Nie jest jasnym, w jakim urzędzie córka powinna dokonać takiego zgłoszenia, bowiem przepisy tego nie określiły. Generalnie nierezydenci rozliczają się z tytułu podatków dochodowych w tzw. wojewódzkich urzędach skarbowych (dużych urzędach). Tymczasem przepisy nie określiły, w jakim urzędzie powinien rozliczać się nierezydent z tytułu podatku od darowizny. Niemniej jednak, jeżeli córka złoży zgłoszenie SD-Z2 w najbliższym sobie urzędzie skarbowym, wówczas urząd ten, jeżeli uzna się za niewłaściwy, prześle zawiadomienie do urzędu właściwego.

 

Ad 4. Wymeldowanie córki byłoby pożądane nie tyle z powodu udzielonej darowizny, ale aby zmniejszyć szanse na uznanie jej w Polsce za rezydenta przez polskie organy podatkowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »