Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu córce z obowiązkiem spłaty brata

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 16.05.2018

Jestem wdowcem, córka pełnoletnia jest już samodzielna, na utrzymaniu mam niepełnoletniego syna. Chcę przekazać córce samochód z zachowaniem sprawiedliwego podziału pomiędzy dziećmi na uzgodnionych wzajemnie warunkach. Samochód wartości rynkowej ok. 12 tys. zł przejmuje córka; córka spłaca brata w wysokości połowy wartości samochodu; właścicielką samochodu zostaje córka. Jak sporządzić umowę darowizny, która uwzględniałaby ww. warunki i spełniała wymogi obowiązujące we wszelkich urzędach, m.in. w US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie samochodu córce z obowiązkiem spłaty brata

Fot. Fotolia


Kwestię darowizny reguluje Kodeks cywilny w art. 888 i dalszych. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zgodnie z art. 890 zastrzeżona jest forma aktu notarialnego dla dokonania darowizny, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy darowizny w zwykłej formie pisemnej staje się ona ważna z chwilą fizycznego przekazania (wydania) pojazdu. Dlatego też umowa darowizny pojazdu w zwykłej formie pisemnej nie powinna być kwestionowana w wydziale komunikacji przy jego rejestracji na Pana córkę.

 

Przechodząc do kwestii ustalenia spłaty Pana syna w umowie darowizny, jest to co do zasady możliwe na podstawie art. 893: „darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie)”.

 

Zgodnie z tym przepisem może nałożyć Pan obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy na rzecz syna. Przykładowy zapis: „Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do dokonania spłaty (darowizny) na rzecz brata Obdarowanego … (imię, nazwisko) w wysokości 50% wartości pojazdu, tj. 6000 zł, a Obdarowany obowiązuje się zobowiązanie spełnić w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy”. Ewentualnie nie jest wymagane podanie terminu dla dokonania zapłaty, ważne natomiast, żeby w zdaniu znalazło się także zobowiązanie obdarowanej.

 

W pozostałym zakresie umowa darowizny pojazdu musi posiadać takie same dane jak w przypadku jego sprzedaży, tj.:

 

  • dokładne określenie stron umowy (najlepiej jeśli znajdą się tu poza podstawowymi danymi także nr PESEL oraz nr dowodu osobistego),
  • dokładne określenie przedmiotu darowizny (czyli dane identyfikacyjne pojazdu, jak nr rejestracyjny, nr VIN, rok produkcji, nr dowodu rejestracyjnego oraz co dość istotne wartość pojazdu, czyli 12 000 zł),
  • datę sporządzenia umowy darowizny,
  • podpisy Darczyńcy i Obdarowanej,

    oraz dodatkowo w treści umowy:


  • Pana oświadczenie, że daruje Pan samochód obdarowanej,
  • oświadczenie obdarowanej o przyjęciu darowizny,
  • Pana oświadczenie, iż jest ojcem obdarowanej i że jest to pierwsza darowizna, którą na jej rzecz czyni.

 

W celu uniknięcia obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn obdarowana powinna zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od przekazania przedmiotu darowizny (w przypadku nie zachowania formy aktu notarialnego), zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)  zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”.

 

Jeżeli chodzi o darowiznę Pana córki na rzecz Pana syna, to jeśli jest to darowizna w pierwszej grupie podatkowej i nie przekracza kwoty 9637 zł wskazanej w art. 9, to (ust. 1) „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej”. W związku z tym jeśli w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, Pana córka nie czyniła na rzecz Pana syna innych darowizn, nie powstanie obowiązek podatkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - siedem =

»Podobne materiały

Darowizna zakładu produkcyjnego

Jakie opłaty będą związane z dokonaniem darowizny z ojca na syna zakładu produkcyjnego o wartości 350 000 zł? Ojciec otrzymał emeryturę i obecnie chce przepisać zakład na mnie. Mam dwie siostry, czy będę musiał wypłacić im jakieś pieniądze w związku z przejęciem zakładu?

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »