.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie odziedziczonego udziału w nieruchomości

Autor: Grzegorz Stefanowski • Opublikowane: 03.01.2022 • Zaktualizowane: 03.01.2022

Mam akt poświadczenia dziedziczenia oraz protokół dziedziczenia. Na mocy tego mój udział w nieruchomości wynosi 5/8 i każde z dzieci po 1/8. Chciałabym swój udział 5/8 w jednej z nieruchomości przekazać jednemu z dzieci – pozostałe dzieci się na to zgadzają. Co powinnam zrobić? Czy muszę występować do sądu o dział spadku (u notariusza wychodziło za drogo), żeby dokonać darowizny, czy mogę to zrobić na podstawie umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie odziedziczonego udziału w nieruchomości

Współwłasność w częściach ułamkowych

W Pani przypadku, na podst. art. 1035 Kodeksu cywilnego, po stwierdzeniu nabycia spadku (także w formie aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem), powstała współwłasność w częściach ułamkowych.

 

„Art. 1035 [Współwłasność w częściach ułamkowych] Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

 

Wobec treści art. 1036 Kodeksu cywilnego – zdanie pierwsze – „spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku”.

Darowizna udziału w nieruchomości

Podała Pani, iż chce swój udział 5/8 w jednej z nieruchomości przekazać jednej z córek – pozostałe córki się na to zgadzają. Mówimy więc zarówno o przekazaniu swojego udziału w spadku, ale zarazem konkretyzuje go Pani do jednej z nieruchomości. Z punktu widzenia prawa będzie więc to zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku i jest możliwe w drodze umowy sprzedaży, ale także darowizny. Jedną i drugą umowę należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. To jest bowiem właściwa forma do przenoszenia własności lub współwłasności nieruchomości.

 

Nie wiem, co to znaczy, iż u notariusza było za drogo, ale taka umowa opiera się o wartość przedmiotu rozporządzenia podaną przez strony, według której notariusz określa swoje wynagrodzenie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dział spadku

Zarazem jednak można rozważyć sytuację opisywaną w art. 1038 Kodeksu cywilnego, który dotyczy działu spadku. W tymże bowiem postępowaniu określa się, który z przedmiotów wchodzących w masę spadkową, ma stać się własnością wskazanego spadkobiercy – także, co oczywiste, współwłasnością:

 

„Art. 1038 [Dział całkowity i częściowy]

§ 1. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

§ 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

§ 3. Sądowy częściowy dział spadku może nastąpić w szczególności z tego powodu, że w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo”.

 

Celem działu spadku jest definitywne zniesienie wspólności majątku spadkowego. Z tego względu dział sądowy – co do zasady – obejmować powinien cały spadek. Jedynie z ważnych powodów możliwe jest ograniczenie działu do części spadku. Przez część spadku należy w tym kontekście rozumieć zarówno poszczególne przedmioty, jak i wyodrębnione masy majątkowe (np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, majątek osobisty zmarłego) (tak E. Niezbecka, w: Kidyba, Komentarz KC, t. IV, 2012, s. 353–354). Ważnym powodem, o którym mowa w art. 1038 § 1 zd. 2, może być złożenie przez spadkobierców zgodnego wniosku o przeprowadzenie działu częściowego (jw., s. 354) (Komentarz do art. 1038 Kodeksu cywilnego, red. Gutowski, 2019)

 

Z powyższego wynika, iż poza umową przenoszącą udział we wskazanych wyżej formach można także rozważyć sądowy dział spadku, ale proponowałbym jednak pamiętać, że jego zasadą powinno być dzielenie całego majątku spadkowego, a nie, jak Pani sugeruje, tylko części. Tak właściwie należy rozumieć twierdzenie dotyczące „udziału 5/8 w jednej z nieruchomości”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »