Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania z zapisem o bezpłatnym mieszkaniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.01.2019

W 2000 roku w czerwcu otrzymałam do mojego majątku odrębnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Na mnie przeszedł w całości wkład budowlany wraz z udziałem członkowskim. Darowizna potwierdzona została aktem notarialnym. W związku z otrzymaną darowizną na żądanie mojej mamy ustanowiłam prawo do bezpłatnego mieszkania mamy w tym mieszkaniu. W czerwcu 2000 roku zostałam członkiem spółdzielni mieszkaniowej na podstawie tejże darowizny aktem notarialnym. Obecnie chciałabym przekazać mieszkanie synowi. Jeżeli on zostanie właścicielem mieszkania, jak wobec niego będzie miał się zapis o bezpłatnym mieszkaniu mojej mamy w tym lokalu? Mama od roku mieszka w swoim mieszkaniu razem z moją siostrą, która opiekuje się mamą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Przekazanie mieszkania z zapisem o bezpłatnym mieszkaniu

W pierwszej kolejności należałoby się zapoznać z aktem notarialnym, w szczególności w zakresie prawa ustanowionego dla Pani mamy. Uprzejmie wskazuję, że pomimo treści aktu notarialnego w zakresie „prawa” Pani matki do zamieszkiwania w lokalu, zasadne jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt V CSK 549/11, zgodnie z którym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można obciążyć użytkowaniem. Innymi słowy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może być obciążone innym ograniczonym prawem do lokalu. Zapis w akcie notarialnym nie ma zatem mocy prawnej i nie podlega wykonaniu na podstawie przepisów prawa, lecz co najwyżej oparte jest na zasadach moralnych.

 

Jeżeli przeniesienie Pani na syna spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to syn będzie mógł, ale nie będzie musiał, udostępnić lokal Pani matce, a swojej babci.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na inną kwestię. Odmowa zamieszkiwania może być w skrajnych okolicznościach potraktowana jako rażąca niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy, a to z kolei powoduje, że odmawiając prawa do zamieszkiwania matka będzie mogła próbować odwoływać darowiznę.

 

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 stycznia 1967 r., sygn. akt III CZP 32/66, zgodnie z którym „oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie (art. 64 kc oraz art. 1047 kpc). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy.  Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 kc) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich przypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę”.

 

Jak ponosi się w literaturze, przez rażącą niewdzięczność rozumie się przede wszystkim działania podjęte z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy (zarówno przeciwko życiu, zdrowiu i czci, jak i przeciwko mieniu) oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości).

 

Istotne jest bowiem, iż niewdzięczność musi mieć charakter rażący. Każda sprawa winna być rozpatrywana w sposób indywidualny, bowiem przymiot rażącej niewdzięczności winien być badany osobno dla każdego przypadku. Z uwagi jednak na zamieszkiwanie Pani mamy z Pani siostrą w innym mieszkaniu, nie widzę podstaw do uznania, iż mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością względem matki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus IX =

»Podobne materiały

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie.

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »