.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie działki na której jest droga na własność gminy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.11.2018

Mam pytanie dotyczące przejścia działki na własność gminy. Jako niewielka lokalna społeczność chcemy nieodpłatnie przekazać prywatną działkę (na której jest droga) na rzecz lokalnej gminy. Mamy jednak problem, ponieważ nie znamy wszystkich osób, które mają udziały w tej drodze. Mamy podpisy około 80% udziałowców. Gmina może wysłać zapytanie do pozostałych udziałowców. Jak to wygląda po wysłaniu takiego pisma? Czy mamy do czynienia z instytucją milczącego akceptu, tzn. czy bez wniesienia sprzeciwu tych osób możemy traktować ich milczenie jako zgodę na przekazanie drogi gminie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie działki na której jest droga na własność gminy

Fot. Fotolia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 9021. § 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.

§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości.”

 

Wyzbycie się własności nieruchomości jest możliwe na podstawie umowy z gminą lub Skarbem Państwa, w której właściciel zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania im nieruchomości i w konsekwencji przyjęcie, że oświadczenie wnioskodawców o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego jest ważne i skuteczne.

 

Z chwilą zawarcia stosownej umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie aktu notarialnego własność nieruchomości od razu przechodzi na nabywcę.

 

Nabywca ma swobodę w podejmowaniu decyzji, co do nabycia prawa własności nieruchomości.

 

Po wtóre, nabycie to może mieć miejsce jedynie przy czynnym współdziałaniu nabywcy (złożeniu oświadczenia woli).

 

Obie strony – wszyscy zbywcy i nabywca – muszą być przy sporządzeniu aktu notarialnego. Żadne milczące dorozumiane zachowanie nie spowoduje przejścia działki na własność gminy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »