Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie części spadku a odliczenie od podatku

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 11.04.2018

Dostałam niewielki spadek po rodzicach. Chciałabym podzielić się nim z moją siostrą, która jako pierwsza wyszła z domu i nic nie dostała i przekazać jej część spadku. Czy przekazując jej niewielką kwotę (10–20 tysięcy), mogę odliczyć od podatku dochodowego, czy należy mi się ulga? Jakie formalności nas czekają?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie części spadku a odliczenie od podatku

Fot. Fotolia

Spadek po rodzicach nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków. Ale jeżeli zgłosi pan fakt spadkobrania w określonym terminie – nie zapłaci Pan podatku od spadku.

 

Chce Pan przekazać siostrze część spadku w postaci pieniędzy. Takie działanie może być potraktowane jako darowizna od Pana dla siostry. Siostra to w stosunku do pani w nomenklaturze prawa spadkowego rodzeństwo. Pieniądze powinny być przekazane na rachunek siostry w banku albo w SKOK-u lub przekazem pocztowym. Siostra musiałaby zgłosić to w swoim US w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny i wtedy nie płaciłaby podatku od darowizny. Byłaby ona w całości wolna od tego podatku. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim druku SD-Z2.

 

Inna forma darowizny (z ręki do ręki) spowoduje, że będzie ona opodatkowana podatkiem od darowizny. Tak samo będzie, jeżeli siostra nie zgłosi darowizny w odpowiednim terminie. Według ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

Z uwagi na to, że darowizny nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (ustawa o PIT, art. 2 ust. 1: „Przepisów ustawy nie stosuje się do: 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”) – nie ma możliwości odliczenia takiej darowizny od zapłaconego przez darczyńcę (Panią) własnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Pani jako darczyńcy nie przysługuje z tytułu takiej darowizny (pieniądze dla siostry) jakakolwiek ulga w Pani podatku dochodowym. Pani jako darczyńcy nie przysługuje z tytułu takiej darowizny (pieniądze dla siostry) prawo do odliczenia darowizny od dochodu własnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 0 =

»Podobne materiały

Gabinet lekarski i kasa fiskalna

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (gabinet lekarski), mam kasę fiskalną. Pracuję też dla NZOZ – dokładnie w tym samym zawodzie (na umowę-zlecenie). Dawniej wystawiałam rachunek na NZOZ jako sprzedawca, nie miałam kasy fiskalnej. Nie wiem, czy obecnie do kopii faktury wystawionej przez NZ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »