Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście pracującego rencisty na emeryturę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.09.2017

Jestem zatrudniona w Zakładzie Aktywności Zawodowej (umowa czas nieokreślony) jako osoba niepełnosprawna z orzeczenia (niepełnosprawność znaczna) oraz od 7 lat jestem na rencie inwalidzkiej. Za miesiąc ustawowo przechodzę na emeryturę. Czy będąc nadal zatrudnioną, mogę pobierać emeryturę i w ogóle mogę nadal prawować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście pracującego rencisty na emeryturę

Fot. Fotolia

Prawo do emerytury ZUS przyzna Pani z urzędu, z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. Prawo do emerytury, ale wypłatę jej zawiesi do czasu rozwiązania umowy o pracę.

 

Zarówno poprzednio obowiązujący przepis art. 103 ust. 2a, jak i przepis obecnie obowiązujący w postaci art. 103a ustawy emerytalnej stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Wobec identycznego brzmienia wyżej cytowanych przepisów za w pełni aktualne należy uznać orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie wykładni przepisu art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej i mogące mieć zastosowanie w przypadku wykładni art. 103a ustawy.

 

W ugruntowanym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że regulacja, o której mowa w art. 103 ust. 2a, nie narusza zasady ochrony praw nabytych, nie pozbawia osób zainteresowanych prawa do emerytury, oddzielając nabycie prawa do emerytury od jego realizacji oraz zawieszenia świadczenia w razie kontynuacji zatrudnienia bez rozwiązywania stosunku pracy (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 274/03).

 

W orzecznictwie podkreślono również, że wykładnia art. 103 ust. 2a wskazuje jednoznacznie, iż przepis ten wywołuje zawsze skutek zawieszający prawo do świadczenia (polegający na wstrzymaniu jego wypłaty) w sytuacji kontynuowania przez ubezpieczonego zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury ustalonym w decyzji organu rentowego, bez względu na to, czy ta decyzja została wydana niezwłocznie po zgłoszeniu wniosku o prawo do emerytury, czy też w wykonaniu orzeczenia organu odwoławczego. Dogłębną analizę tej problematyki przedstawił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 03 marca 2011 r. (II UK 299/10), jak i w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 grudnia 2010 r. (sygn. akt II UK 150/10).

 

Co to dla Pani oznacza? ZUS przyzna Pani emeryturę, ale będzie ją wypłacał dopiero od dnia, kiedy przedstawi Pani świadectwo pracy. Musi Pani rozwiązać umowę choćby na jeden dzień, przedstawić świadectwo pracy w ZUS-ie, a potem może Pani na nowo podjąć zatrudnienie.

 

Nie ma przeszkody, aby pracowała Pani na emeryturze, ale aby otrzymywać świadczenie, musi Pani rozwiązać umowę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - VII =

»Podobne materiały

Wpływ przerwy w zatrudnieniu na wysokość emerytury

Będę miał przerwę w zatrudnieniu trwającą ok. miesiąca. Czy przerwa ta wpłynie w przyszłości na moje prawo do emerytury albo na wysokość świadczenia?

 

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie tego dokumentu przez ZUS

Złożyłam do ZUS wniosek o emeryturę, której mi nie przyznano, ponieważ brakuje mi 15 miesięcy zatrudnienia. Nie zostały one uznane, gdyż na świadectwie pracy z lat 1957-1959 nie ma pieczątki imiennej referenta kadr. Czy ta pieczątka jest taka ważna? Co powinnam zrobić, by udowodnić fakt zatrudnienia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »