Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę w Polsce po 30 latach pracy w Niemczech

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 20.12.2019

Od 1980 roku mieszkam w Niemczech. Od 1981 do 2015 pracowałam w Niemczech. Od 2016 do dzisiaj mam własny zakład z dwoma pracownikami. Czy mam możliwość pójścia na emeryturę w Polsce w wieku 60 lat? Planuję zamknąć mój zakład w Niemczech. W Polsce mam zaliczone tylko ok. 12 miesięcy pracy. Emerytura w Niemczech jest co roku obliczana, będzie mi przysługiwać dopiero po ukończeniu 66 lat i 2 miesięcy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę w Polsce po 30 latach pracy w Niemczech

Fot. Fotolia

Kto jest uprawniony do pobierania świadczenia emerytalnego?

Odpowiadając na Pani pytanie, warto na samym początku ustalić i jednoznacznie wskazać, kto jest uprawniony do pobierania świadczenia emerytalnego z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z głównych warunków przyznania świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W Polsce aktualnie osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia są kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Analizując Pani pytanie, należy wskazać, że warunek osiągnięcia wymaganego prawem wieku, tj. ukończenie przez Panią 60 lat zostanie spełniony.

Ilości lat składkowych oraz nieskładkowych potrzebnych do emerytury

Kolejnym ważnym i w zasadzie najbardziej problematycznym warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie odpowiedniej ilości lat składkowych oraz nieskładkowych. W tym miejscu warto również rozjaśnić, czym są owe okresy składkowe jak i nieskładkowe. Okresy składkowe to okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre okresy, podczas których składka nie była odprowadzana z uwagi na brak takiego obowiązku. Do okresów składkowych zaliczymy między innymi: okres ubezpieczenia lub okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Wliczanie okresów nieskładkowych do stażu

Jeśli zaś chodzi o okresy nieskładkowe, to jest to czas swego rodzaju braku aktywności zawodowej. Co ciekawe, również te okresy wliczają się do stażu poprzez ich uwzględnienie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym chorobowego lub opiekuńczego lub pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego, a także czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendiów.

Świadczenie emerytalne dla Polaków pracujących na terenie Niemiec

Przechodząc już do najważniejszej części Pani pytania, należy wskazać, iż pomiędzy Polską a Niemcami już od 1975 roku istnieje specjalne porozumienie w zakresie współpracy przy przyznawaniu świadczeń emerytalnych dla Polaków pracujących na terenie Niemiec oraz Niemców pracujących w Polsce. Dodatkowo od 1 maja 2004 r. (tj. od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej) bezsporne stały się kwestie podwójnego oskładkowania wynagrodzeń polskich obywateli zatrudnionych lub prowadzących działalność na terenie Państw członkowskich w tym Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem świadczenia emerytalne nabyte z tytułu ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich nie mogą być zmniejszone jak również zmienione, z tego tylko powodu, że uprawniony mieszka na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, gdzie znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń. Warunek, który został zawarty w wielokrotnie kwestionowanej normie prawnej (tj. miejsce zamieszkania na obszarze RP), nie ma zatem zastosowania w odniesieniu do pracowników mających miejsce zamieszkania w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż z uwagi na fakt podejmowania przez Panią pracy zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski, emeryturę może Pani uzyskać zarówno z Polski, jak i Niemiec, gdyż w obu tych krajach była Pani ubezpieczona. Warunkiem jednak jest spełnienie wymagań z danego Państwa członkowskiego. Podsumowując, z uwagi na osiągnięcie odpowiedniego wieku, tj. 60 lat, oraz określonej ilości lat składkowych i nieskładkowych (na okres składkowy w Polsce zostanie zaliczony czas objęcia ubezpieczeniem na terenie Niemiec) będzie Pani przysługiwało świadczenie emerytalne z polskiego ZUS-u, a na okres składkowy w Polsce zostanie Pani zaliczony czas odprowadzania składek na terenie Niemiec.  

Złożenie wniosku o emeryturę a miejsce zamieszkania

Istotne znaczenie w zakresie właściwości złożenia wniosku o świadczenie ma miejsce Pani zamieszkania. Jeśli bowiem po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej zamierza Pani wrócić do Polski, wniosek o świadczenie należy złożyć w organie właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli zaś pozostanie Pani na terenie Niemiec, wniosek o przyznanie świadczenia może Pani złożyć również tym Państwie, a organ emerytalny przekaże wniosek do odpowiedniej instytucji w Polsce. Celem prawidłowej realizacji tego typu świadczeń dyrektor ZUS-u w Polsce wyznaczył wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, tj. Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych, które to mają na celu usprawnienie całej procedury.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VIII =

»Podobne materiały

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »