.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejmowanie czynszu za lokal przez US

Autor: Marek Nowakowski • Opublikowane: 16.07.2017

Posiadam lokal użytkowy. Zalegam z podatkami w urzędzie skarbowy i z opłatami na ZUS. US przesłał do wynajmującego pismo, w którym nakazuje mu należność za dzierżawę lokalu przekazywać na wskazane konto. Jak mogę temu zapobiec? Są to środki, z których spłacam kredyt zaciągnięty pod tę nieruchomość. Dodam też, że został dokonany wpis do KW o obciążeniach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady organ egzekucyjny działający na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619) może stosować takie środki egzekucyjne, jakie uzna za stosowne, i które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków – środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego (art. 7 § 2). Obie te funkcje są spełnione w przypadku egzekucji z wierzytelności z tytułu umowy najmu.

 

Ma Pan dwa wyjścia z sytuacji. Pierwszym jest wystąpienie z wnioskiem o pomoc publiczną, tj. albo o umorzenie zaległości podatkowych i z tytułu składek ZUS wraz z odsetkami za zwłokę (bardzo małe szanse), albo o rozłożenie zaległości na raty. Do tej drugiej opcji dochodzi tzw. opłata prolongacyjna (50% odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych). Proszę tylko pamiętać, że te wnioski pisze Pan dwa, bo ma Pan dwóch wierzycieli. Jeden wniosek pisze Pan do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a drugi do ZUS-u.

 

W tych przypadkach co do zasady nie dochodzi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Musi Pan o to wystąpić. I tu występuje Pan bezpośrednio do organu egzekucyjnego.

 

Druga opcja to wystąpienie  do organu egzekucyjnego o zwolnienie z egzekucji w całości lub części określonych składników majątkowych – w Pana przypadku będzie to wniosek o zwolnienie spod egzekucji wierzytelności z tytułu umowy najmu. Wniosek musi Pan odpowiednio udokumentować, opisać i uzasadnić, np.:

 

  • ważnym Pana interesem w zwolnieniu będzie to, że te pieniądze są Panu potrzebne w celu spłaty kredytu bankowego,
  • co więcej, musi się Pan zobowiązać do dokonywania wpłat w stosownych kwotach co miesiąc (np. 500 zł, 1000 zł – stosownie do możliwości).

 

To nie musi prowadzić do zaniechania egzekucji, ale może być przydatne w uzmysłowieniu organowi egzekucyjnemu Pana sytuacji majątkowej. Niestety takie postanowienie organu egzekucyjnego jest oparte na uznaniu administracyjnym. Organ egzekucyjny może zwolnić spod egzekucji Pana wierzytelności, ale nie musi. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton