Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie zakładu pracy przez spadkobiercę, co z umowami pracowników?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.08.2016

Po śmierci mojego pracodawcy (działalność gospodarcza) część działalności, której dotyczy moja praca, przypadła w wyniku podziału spadku żonie zmarłego. Żona zaproponowała mi kontynuację pracy w ramach swojej działalności po przejęciu spadku. Czy należy mi się odszkodowanie za wygaśnięcie poprzedniej umowy i ekwiwalent za urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć pracodawcy jest jednym z przypadków, z którym obowiązujące przepisy łączą wygaśnięcie umowy o pracę (art. 632 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).

 

Ustawodawca zastrzegł jednak wyraźnie, że przepis ten nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23(1) K.p.

 

Jak wskazał SN w uchwale z dnia 22 lutego 1994 r., I PZP 1/94 (OSNP 1994, nr 2, poz. 23): „W razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o wpis w ewidencji takiej działalności, jego spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki pracodawcy w ramach stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi przez zmarłego”. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że „(...) jest możliwe odpowiednie zastosowanie do przypadku śmierci pracodawcy przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile nie będzie to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c., prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców, przy czym oznacza to nie tylko przejęcie poszczególnych praw czy obowiązków, ale także całej sytuacji prawnej zmarłego”.

 

W konsekwencji, w przedstawionym przypadku, jeśli zakład pracy wszedł w skład spadku, oznacza to, że doszło do przejęcia zakładu pracy zgodnie z zasadami art. 23(1) K.p., a spadkobiercy z chwilą śmierci zmarłego przejęli jego prawa i obowiązki, w tym także jako pracodawcy. Nie ma w tym przypadku potrzeby zawierania z pracownikami nowych umów o pracę, gdyż umowy te nie wygasły i nadal trwają.

 

Wobec tego nie ma podstaw do żądania odszkodowania i ekwiwalentu za urlop, gdyż nadal pozostaje Pani pracownikiem, z tym że teraz zmienił się pracodawca.

 

Zasadą jest, że nowy (przejmujący) pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych (o niezmienionej treści) stosunkach pracy, których podstawę stanowi umowa o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus sześć =

»Podobne materiały

Brak nowej umowy o pracę mimo dalszego świadczenia pracy

Synowi dwa miesiące temu skończyła się umowa o pracę, a wciąż nie dostał nowej. Co powinien zrobić? Czy da się sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki i podatki? Co zrobić, jeśli pracodawca wypłaca synowi niższą pensję, niż obiecał?

 

Zastępca dyrektora w placówce medycznej a rodzaj umowy

Jestem lekarzem, prowadzę własną działalność – praktykę lekarską. Mój gabinet mieści się w centrum zdrowia (łączy nas umowa kontraktowa), które zaproponowało mi pracę jako zastępca dyrektora ds. medycznych. Jaką umową mogę potwierdzić objęcie tego stanowiska?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »