.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie spółki i jej pracowników a rozwiązania umów o pracę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.03.2012

W miesiącu październiku spółka A (zatrudnia 17 pracowników) przejmie cały majątek i pracowników spółki B (5 pracowników). Czy spółka A po przejęciu pracowników spółki B może wypowiedzieć części przejętych pracowników (dwóm osobom) umowy o pracę, dostosowując liczbę pracowników do swoich potrzeb? Zadania wykonywane przez przejętych pracowników ze spółki B zostaną rozdzielone pomiędzy pracowników spółki A. Jaką przyczynę wypowiedzenia należy podać? Czy pracownikom przysługuje odprawa? Czy wypowiedzenia umów dla tych pracowników powinny zostać dokonane przez spółkę B przed planowanym przejęciem, po porozumieniu i uzgodnieniu ze spółką A?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oba zaproponowane przez Pana rozwiązania nie są do końca korzystne dla pracodawcy.

 

Generalnie – „w razie przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, przy czym skutek ten nie zależy od liczby zatrudnionych” (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.10.1996 r., sygn. akt I PRN 72/96, OSNP Nr 7/1997, poz. 115).

 

Art. 231 Kodeksu pracy ma zastosowanie tylko do tych osób, które były pracownikami w dniu przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę (zob. wyrok SN z dnia 24.11.1998 r., sygn. akt I PKN 433/98, OSNP Nr 1/2000, poz. 17; wyrok SN z dnia 01.10.1997 r., sygn. akt I PKN 296/97, OSNP Nr 14/1998, poz. 422, oraz wyrok SN z dnia 16.09.1997 r., sygn. akt I PKN 248/97, OSNP Nr 19/1998, poz. 559). Należy jednak pamiętać, że objęcie ochroną przewidzianą w art. 231 Kodeksu pracy osoby, która w dacie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę nie była już pracownikiem, jest możliwe, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło z powodu tego przejścia (zob. wyrok SN z dnia 10.09.2004 r., sygn. akt I PK 449/03, OSNP Nr 9/2005, poz. 127). Przejście zakładu lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

 

Art. 231 wprowadza zatem sukcesję generalną w stosunkach pracy. Do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy przez pracodawcę, który przejął zakład pracy na podstawie normy prawnej zawartej w tym przepisie, pracodawcę wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę.

 

Jak widać, wypowiedzenie obecnie przez spółkę B umowy pracownikowi może skutkować tym, iż będzie on dochodził swoich praw przed sądem, powołując się na powyższy argument (w szczególności gdy już znana jest informacja o przejściu zakładu pracy).

 

Oczywiście nie ma przeszkód, aby po przejęciu zakładu przez spółkę A wypowiedzieć umowy pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Należy pamiętać, że w przypadku umów na czas nieokreślony konieczne jest podanie przyczyny wypowiedzenia. Wiążą się z tym wszelkie skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »