Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 24.11.2010

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczowa dla zrozumienia istoty problemu jest kwestia statusu prawnego nieruchomości wykorzystywanej w charakterze drogi publicznej. O tym problemie szczegółowo traktuje ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Art. 1 ustawy wskazuje, że „drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg [drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej], z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach lub innych przepisach szczególnych”.

 

Drogi gminne z kolei to drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 ust. 1), przy czym zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2).

 

Innymi słowy, publiczne drogi gminne to drogi, w odniesieniu do których została podjęta właściwa uchwała w sprawie zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych. Każda inna droga, w tym droga zajmująca grunt prywatny, mimo posiadania charakteru czy spełniania funkcji drogi publicznej, przy braku aktu zaliczenia do stosownej kategorii może zatem jedynie stanowić drogę wewnętrzną.

 

Drogami wewnętrznymi (art. 8 ustawy o drogach) są z kolei drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, a w szczególności drogi:

 

  • „w osiedlach mieszkaniowych,
  • dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych,
  • dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców,
  • place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami,
  • pętle autobusowe”.

 

Art. 2a ust. 2 ustawy o drogach wskazuje także, że gminne drogi publiczne stanowią własność gminy. Ustawa o drogach nie zawiera analogicznej regulacji odnoszącej się do dróg wewnętrznych. Drogi te mogą zatem stanowić własność zarówno gminy, jak i innych podmiotów. Innymi słowy, w przeciwieństwie do dróg publicznych drogi wewnętrzne mogą, ale nie muszą stanowić własności gminy.

 

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż gmina nie ma obowiązku przejęcia na własność pozostałej części udziału w drodze wewnętrznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus jeden =

»Podobne materiały

Wykup gruntu pod drogę gminną

Chcę kupić pewną działkę i wybudować dom. Według planu miejscowego część działki przeznaczona jest pod drogę gminną. Czy gmina jest zobowiązana do wykupu gruntu pod drogę gminną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »