Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie lokalu i prowadzenie działalności podobnej do poprzedniej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.03.2012

Przejmuję (umowa najmu) lokal usługowy po poprzednim przedsiębiorcy. Zamierzam prowadzić taką samą działalność – restaurację z szybką obsługą. Poprzednio prowadzono tam działalność na podstawie umowy franczyzy. Chciałbym mieć bardzo podobne logo i nazwę restauracji. Pozostawię też prawie niezmieniony wygląd lokalu. Czy moje plany są zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście z racji i w zakresie umowy, jaką byli związani właściciele lokalu z franczyzodawcą – nie ma Pan się czego obawiać. Nie był Pan stroną umowy, nie ma Pan obowiązku (a nawet prawa) znać treści tej umowy (zgodnie z jej zapisami).

 

Niemniej musi Pan uważać na to, aby Pana firma nie kojarzyła się jednoznacznie z poprzednią marką. W tej kwestii niestety może Pan napytać sobie kłopotów.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynami nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Ustawa ta reguluje także obowiązki przedsiębiorców w zakresie zgodnego z regułami uczciwej konkurencji oznaczenia przedsiębiorstwa.

 

Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa stanowi zgodnie z art. 3 ust. 2 i ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211) czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nie jest więc dopuszczalne takie oznaczenie przedsiębiorstwa, „które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa” (art. 5).

 

Trzeba zwrócić uwagę, że czynem nieuczciwej konkurencji jest tylko takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, a więc wywoływać błędne przekonanie klientów, że jest to samo przedsiębiorstwo, co wcześniej używające danej nazwy. Jeżeli używanie przez przedsiębiorcę danej nazwy nie może wywołać takiego błędnego przekonania, dozwolone jest jej używanie pomimo stosowania jej wcześniej przez innego przedsiębiorcę. Jest to możliwe, gdy przedsiębiorcy działają na różnych rynkach produktowych, tzn. oferują inne usługi lub towary i nie ma możliwości wywołania błędu klientów co do ich powiązań. Może to także mieć miejsce, gdy przedsiębiorcy działają na różnych rynkach geograficznych, a więc na różnych obszarach.

 

Można także użyć zupełnie innej czcionki, tła do szyldu i logo na restauracji – na tyle różnych od pierwotnych, aby przynajmniej na pierwszy rzut oka nie kojarzyły się z poprzednią firmą.

 

Pewne słowa mogą być użyte w nazwie lub firmie tylko po spełnieniu przez przedsiębiorcę odpowiednich warunków. Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być użyte jedynie w nazwie banku, czyli osoby prawnej utworzonej zgodnie z przepisami prawa bankowego, działającej na podstawie odpowiednich zezwoleń, chyba że z działalności przedsiębiorcy jednoznacznie wynika, że nie wykonuje on czynności bankowych. Dopuszczalne jest zatem użycie tych wyrazów w nazwie przedsiębiorcy w kontekście, który jednoznacznie wskazuje na odrębną od czynności bankowych działalność przedsiębiorcy (np. „bank krwi”, „bank danych”, „kasa chorych”). Wyrazu „kasa” mogą w nazwie używać także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Naruszenie powyższej regulacji zagrożone jest poważnymi sankcjami karnymi, tzn. karą grzywny do 5 mln złotych i pozbawieniem wolności do lat 3.

 

Zgodnie z art. 432 oraz 433 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

 

Jak widać, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakłada na Pana jako przedsiębiorcę obowiązek odpowiedniego oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, aby nie wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego (zgodnie z prawem) do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, stanowi to bowiem czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Musi Pan więc tak oznaczyć przedsiębiorstwo, by takie wątpliwości nie powstawały.

 

Zabronione jest niewątpliwie „podszywanie się” pod innego przedsiębiorcę w celu „korzystania z renomy”, jaką ten przedsiębiorca wypracował sobie na rynku.

 

Ustawa przewiduje środki prawne służące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w każdym jej przejawie. Przewiduje sankcje cywilne oraz karne. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań,
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (informującego o niezgodnym z prawem oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa przez nieuczciwego przedsiębiorcę),
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych (z bezpodstawnie uzyskanymi korzyściami mamy do czynienia m.in. w sytuacji, gdy nieuczciwy przedsiębiorca pozyskał klientów tylko dlatego, że „podszył” się pod innego przedsiębiorcę),
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Co więcej, roszczenia takie przysługują nie tylko pokrzywdzonemu w wyniku złamania zakazu konkurencji przedsiębiorcy, ale także krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów.

 

Ustawa zawiera także przepisy karne, które stanowią, że kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, podlega karze aresztu lub grzywny. Jak stanowi ustawa, ściganie wymienionych wykroczeń następuje na żądanie pokrzywdzonego, lecz w celu zapewnienia większej ochrony przedsiębiorcom, z wnioskiem takim mogą także wystąpić organizacje mające na celu ochronę konsumentów oraz Prezes UOKIK.

 

Proszę wyraźnie odróżnić swoje przedsiębiorstwo od poprzedniego – wówczas nic Panu nie grozi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - VI =

»Podobne materiały

Wypożyczalnia rowerów - podatek dochodowy w formie ryczałtu, czy liniowy?

Zwracam się z pytaniami dotyczącymi nowej firmy – wypożyczalni rowerów PKD 77.21.Z. Jest to działalność całoroczna, czy może być opodatkowana podatkiem dochodowym w formie ryczałtu, wpłacanym kwartalnie, czy musi być liniowy lub według skali? Czy może być zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł,

 

Umieszczanie logo producentów w sklepie internetowym a prawo autorskie

Prowadzę sklep internetowy z zegarkami. Zamieszczam na stronie banery reklamowe, które zawierają zdjęcia zegarków, a udostępnia mi je hurtownia, z którą współpracuję. Chciałbym się dowiedzieć, czy umieszczanie takich materiałów na stronie jest zgodne z prawem autorskich. Na banerach znajdują się tak

 

Legalność sprzedaży replik markowych produktów

Planuję otworzyć sklep internetowy z replikami odzieży, butów oznaczonych logo znanych producentów. Znalazłam kilka hurtowni, które handlują tego typu towarami ze znakami oryginalnych firm np. Hugo Boss, Versace itp. O ile wiem, handel tego typu towarem był zabroniony, a teraz kwitnie na b

 

Wybór nazwy firmy w kontekście przepisów o znaku towarowym

Wraz ze znajomym mamy zamiar otworzyć firmę odzieżową, która zarejestrowana będzie w Anglii, jednak jej główna działalność odbywać się będzie na terenie Polski, a w przyszłości być może będzie funkcjonować w różnych krajach. Co należy wziąć pod uwagę, wybierając nazwę firmy, aby nie mieć w przyszłoś

 

Bezprawne wykorzystanie zdjęć produktów na aukcjach Allegro

Sprzedaję na Allegro komputery, które jednocześnie montuję – jest to typowa działalność gospodarcza. Specyfika sprzedaży przez Internet wymaga dobrych opisów i zdjęć. Według mojej wiedzy obie te rzeczy są chronione prawem autorskim jako własność intelektualna. Od jakiegoś czasu pewna konkurenc

 

Legalność sprzedaży części samochodowych z Chin podobnych do oryginałów

Prowadzę małą firmę. Asortyment sprowadzam z krajów Unii oraz z Chin – są to części samochodowe. Większość z nich jest sprzedawana na Allegro i w sklepie internetowym. Wielu chińskich producentów sprzedaje części, które ze względu na oznaczenia można w skrócie podzielić na 4 grupy: A. Części b

 

Pozyskiwanie klientów poprzez wykorzystanie numerów telefonów z portali ogłoszeniowych

Prowadzę nieduże centrum obsługi telefonicznej i zastanawiam się nad poszerzeniem działalności. Chciałbym zbudować ogólnopolski serwis ogłoszeniowy, coś jak Allegro, z wykorzystaniem potencjału mojego call center. Moi pracownicy dzwoniliby do ogłoszeniodawców z istniejących serwisów z zapytaniem, cz

 

Sprzedaż markowej odzieży w sklepie internetowym

Od niedawna prowadzę własną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży przez internet. Posiadam własny sklep internetowy (własna nazwa). Chciałabym sprzedawać w nim również markową odzież zakupioną przeze mnie z legalnych źródeł na fakturę VAT. Marki są mniejszej lub większej części chr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »