.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie pracownika w okresie ochronnym i propozycja gorszego stanowiska

Od lat pracuję jako kierownik w jednej z dużych sieci sklepów. Teraz moją firmę przejmuje inna. Ja niedługo kończę 64 lata. Zaproponowano mi zwolnienie za porozumiem stron, z odprawą, albo zmianę stanowiska na gorsze z zachowaniem wynagrodzenia. Kierownicze stanowiska zaproponowano młodszym kolegom z mniejszym stażem. Czy przejęcie pracownika w okresie ochronnym nie powinno się wiązać z propozycją takiego samego pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie pracownika w okresie ochronnym i propozycja gorszego stanowiska

Pracownik w okresie ochronnym

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Wypowiedzenie zmieniające

Przepis ten ma zastosowanie także do zmiany stanowiska, czyli do wypowiedzenia zmieniającego.

 

„Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

Przejęcie zakładu pracy i pracowników

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zmiana pracodawcy w wyniku przejęcia firmy przez inny podmiot, nie powinna mieć wpływu na pracowników tego przedsiębiorstwa. Najczęściej tak właśnie jest. Nowa firma z mocy prawa przejmuje dotychczasowe stosunki pracy. Nie trzeba podpisywać nowych umów o pracę, a pracownicy kontynuują zatrudnienie na takich samych warunkach. Oznacza to, że ochrona przedemerytalna dalej obowiązuje, a nowy pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu ochrona ta przysługuje.

Zapewnienie stanowiska kierowniczego

Pracodawca powinien był przewidzieć, że Pan jest pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej. Skoro tego nie zrobił, ma teraz problem, bo nadal musi Panu zapewnić stanowisko kierownicze. Bez Pana zgody nie może go zmienić, dlatego też zaproponował Panu porozumienie stron, licząc, że Pan je przyjmie.

 

W sytuacji, gdyby mimo braku podstaw wręczono Panu wypowiedzenie zmieniające, powinien Pan bezwzględnie odwołać się do sądu pracy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl