Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie opieki nad dzieckiem i powrót do Polski

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.03.2019

Mieszkamy w Anglii z 8-letnim synem. Nie jesteśmy małżeństwem. Niedawno partnerka oznajmiła, że odchodzi do innego partnera. Próbuje jak najbardziej utrudnić mi życie, ciągle szantażując – oczywiście dzieckiem. Mają zamiar razem zamieszkać. Syn wcale nie jest szczęśliwy, gdyż mamy wspaniały kontakt. Chciałby mieszkać w Polsce, gdzie cała rodzina. Czy jestem w stanie przejąć opiekę nad dzieckiem i wrócić z nim do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Przejęcie opieki nad dzieckiem i powrót do Polski

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż na dzień dzisiejszy każdemu z Państwa przysługuje pełna władza rodzicielska, co powoduje, że każde z Państwa ma prawo nie tylko utrzymywać kontakt z dzieckiem (które to prawo jest niezależne od władzy rodzicielskiej), ale także swobodnie z dzieckiem podróżować. Z uwagi na aktualne miejsce zamieszkania dziecka właściwym do rozpatrzenia Państwa sporu będzie sąd miejsca zamieszkania dziecka – Anglia. Na Pana miejscu jednak mocno zastanowiłbym się, czy nie wyjechać z dzieckiem do kraju i od razu go tutaj zameldować, a także od razu zapisać do szkoły. Nadto należałoby się zastanowić, czy nie rozpocząć konsultacji psychologicznych z dzieckiem, by miał Pan podkładkę w postaci dokumentów na wypadek, gdyby matka dziecka zechciała zawiadomić o porwaniu dziecka.

 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (już wówczas nowym). Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

 

Celem przygotowania się do sprawy, prócz wskazanych powyżej kroków, winien Pan uzyskać od samego dziecka oświadczenia (może być nagrane na wideo), że chce z Panem wrócić do Polski i tu zamieszkać. Nadto proszę przygotować zdjęcia wskazujące na warunki mieszkaniowe, jakie ma Pan mieć z dzieckiem w Polsce. Sąd będzie bowiem oceniał Pana żądanie z punktu widzenia dobra dziecka, tj:

 

szkoła,

miejsce zamieszkania,

wola samego dziecka.

 

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to Pan jako chcący wywodzić skutki prawne, musi swoje twierdzenia udowodnić. Powyższe jest bowiem konieczne by w ogóle myśleć pozytywnie o wygranej w sprawie. Równie ważne, jak powyższe, będzie także badania dziecka przez biegłego sądowego, który winien wydać opinię w zakresie predyspozycji wychowawczych każdego z Państwa, wglądu każdego z Państwa w potrzeby dziecka, a także chęci samego dziecka. Jeżeli dziecko nie sprawia problemów wychowawczych, osiąga zadowalające wyniki w nauczeniu, to sąd także będzie badał, jaka jest jego wola i jeżeli uzna, że dziecko ma świadomość tego, co mówi, zna znaczenie swoich słów, będzie mógł uwzględnić zdanie dziecka. Konieczna będzie jednak wówczas wskazanie nowego miejsca zamieszkania, a to z kolei nakłada na Pana obowiązek zachowania czystości, braku jakichkolwiek pustych i pełnych butelek z alkoholem. Musi mieć Pan bowiem świadomość, że Pan także będzie „prześwietlany”.

 

Reasumując, jeżeli samo dziecko w trakcie badania wskaże, że chce być z Panem, a mama nie pozwala się z Panem spotykać, że wolałoby zamieszkiwać z Panem, tęskni za rodziną w Polsce, wówczas istnieje duża szansa na ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Panu. Powyższe okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - IX =

»Podobne materiały

Uznanie dziecka przez nowego partnera matki

Mam dziecko z byłym partnerem, który obecnie przebywa w zakładzie karnym. Przed trafieniem do więzienia, a także potem, wielokrotnie groził mi śmiercią; często mnie bił, nawet jak byłam w ciąży; jest uzależniony od narkotyków. Nie uznał dobrowolnie dziecka, kiedy miał ku temu okazję. Wszystkie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka (Niemca)

Mam pytanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Otóż mam 2-letnią córkę z Niemcem, nie jesteśmy małżeństwem i nie jesteśmy razem. Córka urodziła się i wychowuje w Polsce, ale ojciec również ją uznał i ma podwójne obywatelstwo. Ojciec jej nie odwiedza i nie łoży na jej utrzymanie. Do tego wydzwania

Ograniczenie praw rodzicielskich i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Moja córka ma 3 lata, z jej ojcem nie mamy ślubu. Gdy miała miesiąc, ojciec przestał się nią interesować. Zaraz po tym zachorowałam, co uniemożliwiało mi wykonywanie czynności przy dziecku, wbrew zaleceniom lekarzy nie zgodziłam się jednak na leczenie szpitalne, bo on nie zamierzał mi pomóc. W
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »