.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie opieki nad dzieckiem i powrót do Polski

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.03.2019

Mieszkamy w Anglii z 8-letnim synem. Nie jesteśmy małżeństwem. Niedawno partnerka oznajmiła, że odchodzi do innego partnera. Próbuje jak najbardziej utrudnić mi życie, ciągle szantażując – oczywiście dzieckiem. Mają zamiar razem zamieszkać. Syn wcale nie jest szczęśliwy, gdyż mamy wspaniały kontakt. Chciałby mieszkać w Polsce, gdzie cała rodzina. Czy jestem w stanie przejąć opiekę nad dzieckiem i wrócić z nim do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie opieki nad dzieckiem i powrót do Polski

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż na dzień dzisiejszy każdemu z Państwa przysługuje pełna władza rodzicielska, co powoduje, że każde z Państwa ma prawo nie tylko utrzymywać kontakt z dzieckiem (które to prawo jest niezależne od władzy rodzicielskiej), ale także swobodnie z dzieckiem podróżować. Z uwagi na aktualne miejsce zamieszkania dziecka właściwym do rozpatrzenia Państwa sporu będzie sąd miejsca zamieszkania dziecka – Anglia. Na Pana miejscu jednak mocno zastanowiłbym się, czy nie wyjechać z dzieckiem do kraju i od razu go tutaj zameldować, a także od razu zapisać do szkoły. Nadto należałoby się zastanowić, czy nie rozpocząć konsultacji psychologicznych z dzieckiem, by miał Pan podkładkę w postaci dokumentów na wypadek, gdyby matka dziecka zechciała zawiadomić o porwaniu dziecka.

 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (już wówczas nowym). Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

 

Celem przygotowania się do sprawy, prócz wskazanych powyżej kroków, winien Pan uzyskać od samego dziecka oświadczenia (może być nagrane na wideo), że chce z Panem wrócić do Polski i tu zamieszkać. Nadto proszę przygotować zdjęcia wskazujące na warunki mieszkaniowe, jakie ma Pan mieć z dzieckiem w Polsce. Sąd będzie bowiem oceniał Pana żądanie z punktu widzenia dobra dziecka, tj:

 

szkoła,

miejsce zamieszkania,

wola samego dziecka.

 

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to Pan jako chcący wywodzić skutki prawne, musi swoje twierdzenia udowodnić. Powyższe jest bowiem konieczne by w ogóle myśleć pozytywnie o wygranej w sprawie. Równie ważne, jak powyższe, będzie także badania dziecka przez biegłego sądowego, który winien wydać opinię w zakresie predyspozycji wychowawczych każdego z Państwa, wglądu każdego z Państwa w potrzeby dziecka, a także chęci samego dziecka. Jeżeli dziecko nie sprawia problemów wychowawczych, osiąga zadowalające wyniki w nauczeniu, to sąd także będzie badał, jaka jest jego wola i jeżeli uzna, że dziecko ma świadomość tego, co mówi, zna znaczenie swoich słów, będzie mógł uwzględnić zdanie dziecka. Konieczna będzie jednak wówczas wskazanie nowego miejsca zamieszkania, a to z kolei nakłada na Pana obowiązek zachowania czystości, braku jakichkolwiek pustych i pełnych butelek z alkoholem. Musi mieć Pan bowiem świadomość, że Pan także będzie „prześwietlany”.

 

Reasumując, jeżeli samo dziecko w trakcie badania wskaże, że chce być z Panem, a mama nie pozwala się z Panem spotykać, że wolałoby zamieszkiwać z Panem, tęskni za rodziną w Polsce, wówczas istnieje duża szansa na ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Panu. Powyższe okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »