.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie najmu mieszkania komunalnego po ciotce

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.12.2019

Zmarła moja ciocia będąca najemcą mieszkania komunalnego. Starała się od lat o jego wykup, a mieszkanie zajmowała od 1954 r. Spadkobiercą lokalu miał być mój syn – opiekował się do śmierci ciocią, a nie ma żadnego swojego lokalu. Umowa z gminą nie doszła do skutku – ciocia zmarła 2 dni przed podpisaniem aktu notarialnego. Czy mój syn może teraz zawrzeć umowę z gminą? Czy może przy tych okolicznościach przejąć najem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie najmu mieszkania komunalnego po ciotce

Fot. Fotolia

Kto może wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowi przepis art. 691 §1 i 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący najemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci.

 

Konieczną przesłanką tego roszczenia o podpisanie umowy najmu z gminą jest zatem przynależność do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, o których mowa w cytowanym przepisie, oraz fakt stałego zamieszkiwania z najemcą w chwili jego śmierci. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, nie może występować tylko jedna z nich (jak jest, z tego, co czytam w Pani pytaniu, w przypadku Państwa rodziny).

Uznanie jako podstawa wstąpienia w stosunek najmu

Jedyną podstawą wstąpienia w stosunek najmu jest uznanie. Zdaniem Sądu Najwyższego „osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą – w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego – jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci” (uchwała z dnia 28.11.2012 r., sygn. akt III CZP 65/12). W innym orzeczeniu SN stwierdził, że „faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie” (uchwała SN z dnia 20.11.2009 r., sygn. akt III CZP 99/09).

 

Ponieważ warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest łączne spełnienie obu warunków, tj. przynależność do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu oraz fakt stałego zamieszkiwania z najemcą w chwili jego śmierci, brak już jednego z nich jest wystarczający do oddalenie powództwa, bez konieczności ustalenia, czy powód rzeczywiście stale zamieszkiwał wspólnie z najemcą w jego mieszkaniu do chwili jego śmierci. Nie analizuje się tej drugiej przesłanki, ponieważ pierwsza jest konieczna.

Brak możliwości zawarcia umowy z gminą

Syn nie jest osobą bliską w rozumieniu ustawy i nie może wstąpić w stosunek najmu po cioci, zawierając umowę z gminą. Nie ma więc szans na zawarcie umowy najmu ani – w konsekwencji – na wykupienie w terminie późniejszym mieszkania komunalnego. Niestety jest to obecnie jedyna linia orzecznicza, która nie uległa zmianie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton