Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie najmu mieszkania komunalnego po ciotce

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.12.2019

Zmarła moja ciocia będąca najemcą mieszkania komunalnego. Starała się od lat o jego wykup, a mieszkanie zajmowała od 1954 r. Spadkobiercą lokalu miał być mój syn – opiekował się do śmierci ciocią, a nie ma żadnego swojego lokalu. Umowa z gminą nie doszła do skutku – ciocia zmarła 2 dni przed podpisaniem aktu notarialnego. Czy mój syn może teraz zawrzeć umowę z gminą? Czy może przy tych okolicznościach przejąć najem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie najmu mieszkania komunalnego po ciotce

Fot. Fotolia

Kto może wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowi przepis art. 691 §1 i 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący najemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci.

 

Konieczną przesłanką tego roszczenia o podpisanie umowy najmu z gminą jest zatem przynależność do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, o których mowa w cytowanym przepisie, oraz fakt stałego zamieszkiwania z najemcą w chwili jego śmierci. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, nie może występować tylko jedna z nich (jak jest, z tego, co czytam w Pani pytaniu, w przypadku Państwa rodziny).

Uznanie jako podstawa wstąpienia w stosunek najmu

Jedyną podstawą wstąpienia w stosunek najmu jest uznanie. Zdaniem Sądu Najwyższego „osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą – w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego – jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci” (uchwała z dnia 28.11.2012 r., sygn. akt III CZP 65/12). W innym orzeczeniu SN stwierdził, że „faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie” (uchwała SN z dnia 20.11.2009 r., sygn. akt III CZP 99/09).

 

Ponieważ warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest łączne spełnienie obu warunków, tj. przynależność do kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu oraz fakt stałego zamieszkiwania z najemcą w chwili jego śmierci, brak już jednego z nich jest wystarczający do oddalenie powództwa, bez konieczności ustalenia, czy powód rzeczywiście stale zamieszkiwał wspólnie z najemcą w jego mieszkaniu do chwili jego śmierci. Nie analizuje się tej drugiej przesłanki, ponieważ pierwsza jest konieczna.

Brak możliwości zawarcia umowy z gminą

Syn nie jest osobą bliską w rozumieniu ustawy i nie może wstąpić w stosunek najmu po cioci, zawierając umowę z gminą. Nie ma więc szans na zawarcie umowy najmu ani – w konsekwencji – na wykupienie w terminie późniejszym mieszkania komunalnego. Niestety jest to obecnie jedyna linia orzecznicza, która nie uległa zmianie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus cztery =

»Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania zakupionego z bonifikatą a zakończenie budowy domu

Niebawem wykupuję z bonifikatą lokal w budynku komunalnym. Czy jeśli sprzedam go przed upływem pięciu lat od dnia zakupu, uzyskane pieniądze będę mógł przeznaczyć na zakończenie budowy domu, nie musząc zwracać bonifikaty? Jeśli nie, na co innego mogę przeznaczyć te środki, nie tracąc prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »