Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie działalności gospodarczej po żonie

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 04.10.2019

Żona prowadzi działalność gospodarczą 1-osobową – rozlicza się ryczałtem (8,5 %) + jest płatnikiem VAT. Ja nie pracuję (jestem na jej utrzymaniu). Żona chce przejść na emeryturę (60 lat; w drugiej połowie roku). A ja chciałbym przejąć wykonywanie tej (takiej) samej działalności gospodarczej – po niej. Teoretycznie najłatwiej by było, żebym ja otworzył nową firmę tego samego typu, a żona zamknęła swoją. Ale co wtedy zrobić z samochodem? Samochód osobowy został zakupiony miesiąc temu, została wzięta fakturę VAT, z której nastąpił odpis VAT-u. Samochód jest zarejestrowany na żonę. Jak zrobić, żeby po zakończeniu działalności przez żonę nie zwracać za niego odpisanego VAT-u i bym ja mógł potem używać ten samochód do działalności (chodzi o odpisy połowy VAT-u za naprawy, paliwo itp.)? Czy może żona, zamiast zamykać działalność gospodarczą, może ją na mnie scedować i jakie są tego koszty? A może jeszcze inne rozwiązanie? Głownie chodzi o to bym przejął działalność po żonie, proszę o przedstawienie, jak to zrobić najkorzystniej. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie działalności gospodarczej po żonie

Fot. Fotolia

Kwestie odliczenia podatku VAT od zakupu pojazdów samochodowych (za której uznaje się pojazdy do 3,5 tony) reguluje art. 86a ustawy VAT. Zgodnie z zasadą ogólną w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi odliczeniu podlega jedynie 50% kwoty podatku naliczonego.

 

Zgodnie z art. 86a ust. 3–4 ustawy pełne odliczenie (100%) przysługuje w dwóch przypadkach, gdy pojazdy samochodowe są:

 

  1. Wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przypadku podatnik musi złożyć informację VAT-26 oraz prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdu).
  2. Konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to, że ich wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

Jeżeli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony i samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (firmowe oraz prywatne), to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia połowy podatku naliczonego z tytułu jego zakupu.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w tym przypadku identyczne skutki wywoła zarówno sprzedaż samochodu, jak i darowizna samochodu z firmy żony do Pana. Wiadomo, że sprzedaż samochodu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Podobnie będzie w sytuacji darowizny samochodu. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy VAT opodatkowaniu podlega darowizna towaru jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W konsekwencji zarówno sprzedaż samochodu, jak i darowizna samochodu spowoduje konieczność zapłaty podatku należnego przez żonę.

 

Opodatkowanie sprzedaży lub darowizny wywoła natomiast pozytywny efekt w postaci możliwości dokonania korekty na plus przez żonę w zakresie wcześniej nieodliczonego podatku VAT.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 90b ustawy VAT „w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy w odniesieniu do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu tego pojazdu. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy”.

 

Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

 

Jak stanowi art. 91 ust. 4 ustawy VAT, w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Powyższe wytłumaczę na przykładzie:

 

Załóżmy, że podatnik w maju zakupił samochód, gdzie kwota podatku VAT na fakturze wynosi 11 000 zł. Co do zasady przysługuje prawo do odliczenia połowy podatku VAT, czyli w deklaracji VAT-7 za maj może odliczyć 5500 zł VAT. W październiku sprzedał samochód i zapłacił podatek VAT od sprzedaży. W deklaracji za październik podatnik może odliczyć połowię nieodliczonego wcześniej podatku VAT z tytułu zakupu jednak z uwzględnieniem 60-miesięcznego okresu korekty. Od zakupu upłynęło 5 miesięcy, a więc do końca okresu korekty pozostało jeszcze 55 miesięcy. Oznacza to, że kwotę, którą podatnik może odliczyć w deklaracji VAT-7 za październik, z tytułu zmiany przeznaczenia zakupionego samochodu wynosi: 55/60 x 5500 zł = 5041,67 zł

 

Powyższy sposób korekty dotyczy jedynie wydatku na nabycie samochodu. Oznacza to, że wszystkie wydatki na paliwo czy naprawy, z tytułu których odliczono 100%, powinny zostać skorygowane na 50% odliczenia. Jeżeli wartość samochodu byłaby mniejsza niż 15 000 zł, okres korekty wynosi nie 60, lecz tylko 12 miesięcy.

 

Podsumowując, powyższy model sprzedaż lub darowizna samochodu dokonana przez żonę na Pana rzecz spowoduje konieczność zapłaty przez żonę podatku VAT. Dodatkowo żona będzie mogła skorygować in plus wcześniej nieodliczone 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu auta (jednak nie w pełnej wysokości, tylko z uwzględnieniem okresu korekty, tj. 60 miesięcy lub 12 miesięcy, zależnie od wartości początkowej).

 

Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się być dokonanie darowizny całego przedsiębiorstwa przez żonę na Pana rzecz. Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest całkowicie zwolniona od podatku VAT. Nie powstanie również konieczność dokonywania korekty wcześniej odliczonego podatku VAT od zakupu samochodu ponieważ w myśl art. 91 ust. 9 ustawy VAT w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie małżonka nie będzie musiała dokonywać korekty wcześniej odliczonego podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus IV =

»Podobne materiały

Zwolnienie z VAT dla usług geodezyjno-kartograficznych

Czy prowadząc usługi geodezyjno-kartograficzne mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT? Czy usługi identyfikowane są za pomocą PKWiU czy PKD?

 

Zakupione mieszkanie przeznaczone na działalność a możliwość uzyskania zwrotu VAT

Czy kupując mieszkanie na rynku wtórnym od osoby fizycznej, z przeznaczeniem (w całości) na prowadzenie działalności gospodarczej, istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT? Obecny właściciel też ma firmę – może gdyby lokal wprowadził do swej działalności, a potem sprzedał, ja mógłbym od

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »