.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przegrana sprawa w sądzie, jak wznowić postępowanie po prawomocnym wyroku?

Wczoraj przegrałam sprawę o zapłatę – byłam stroną pozwaną. Wyrok jest prawomocny (apelacja). Dzisiaj złożę wniosek o uzasadnienie całości wyroku – dopiero wówczas będę dokładnie wiedziała, czym kierował się sąd, wydając wyrok. Sprawa dotyczyła zapłaty drugiej części zadatku – byłam stroną sprzedającą. Odstąpiłam od umowy, zwracając zarazem wpłacony zadatek. Nie potwierdzili stanu posiadania wkładu własnego, nie okazali umowy kredytowej z bankiem. Cały czas bazowali na kłamstwach. Czy można wzruszyć wyrok i wznowić postępowanie? Czy opłatę za pełnomocnika można liczyć podwójnie, jeżeli sprawa miała tę samą sygnaturę akt? Obie sprawy były połączone: pozew kupujących, powództwo wzajemne z mojej strony. Ja nie miałam pełnomocnika.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przegrana sprawa w sądzie, jak wznowić postępowanie po prawomocnym wyroku?

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Wznowienie postępowania następuje wyłącznie na podstawie przesłanek szczególnych, które zawarte zostały w wyżej wspominanym kodeksie. Celem wznowienia postępowania jest przeprowadzenie raz jeszcze postępowania wolnego od tych istotnych wad, które stanowiły podstawę wznowienia, sprawdzenie, czy i w jaki sposób wady te wpłynęły na wynik sprawy, a gdyby ten wpływ się potwierdził – jej ewentualne osądzenie raz jeszcze, po wzruszeniu prawomocnego wyroku. Do podstaw wznowienia postępowania zaliczamy wznowienie postępowania ze względu na jego nieważność, wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego został wydany wyrok z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, wznowienie postępowania z uwagi na inne podstawy.

 

Termin do wznowienia postępowania to 3 miesiące, licząc od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie strony możności działania lub brak należytej reprezentacji liczone od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Nie dotyczy to wznowienia z uwagi na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego został wydany wyrok z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą.

Podstawy wznowienia postępowania

Wznowienie postępowania z powodu jego nieważności może nastąpić, jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona, jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, strona nie była należycie reprezentowana, strona wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania. Ale nie można żądać wznowienia postępowania, jeżeli brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Nie wiem, czy podnosiła Pani w apelacji brak właściwej reprezentacji. Ponadto do podstaw wznowienia postępowania zaliczyć można to, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym, wyrok został oparty na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym, wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa, późniejsze wykrycie prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego, wykrycie takich faktów lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, stwierdzenie, że na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, które zostało uchylone lub zmienione na podstawie art. 4161 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wykonanie wyroku

I co ważne, wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku, ale sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie.

 

Analiza przesłanego wyroku wraz z uzasadnieniem wykazuje, że do przesłanek wznowienia nie można zaliczyć dokumentu potwierdzenia posiada środków własnych, dokumentu podpisanej umowy kredytowej. Natomiast jeśli ma Pani dowody na poparcie sfabrykowania dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy, może wznowić postępowanie. Ponadto jeśli nie poruszyła Pani w apelacji niewłaściwej reprezentacji, może na tym oprzeć ewentualną skargę i wznowienie postępowania.

 

W mojej ocenie po analizie uzasadnienie wyroku (pod wyżej wskazanymi przesłankami, ale nie mam od Pani informacji, czy taka sytuacja nastąpiła, czy tez było to poruszone w apelacji) nie zachodzą przesłanki kodeksowe zezwalające na złożenie skargi i wznowienie postępowania.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl