Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedsiębiorca i osoba prywatna w jednym – konsument

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.04.2014

O tym, czy danej osobie przysługuje przymiot konsumenta, przesądza cel, w jakim zawiera ona umowę. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie oznacza, że nie będzie ona mogła korzystać z praw konsumentów w przypadku każdego zawartego przez nią zobowiązania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 Kodeksu cywilnego1 za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przymiot konsumenta nie może przysługiwać więc osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Automatycznie wyklucza to z grona podmiotów, które mogą być w obrocie konsumentem, spółki prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną).

 

Natomiast w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tzw. „jednoosobowych przedsiębiorców”) o tym, czy taka osoba jest w danym stosunku prawnym konsumentem, przesądza cel, w jakim dokonała ona czynności prawnej (w szczególności zawarła umowę sprzedaży, czy umowę o świadczenie usług). Cel ten nie może być związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykładowo: konsumentem będzie przedsiębiorca, który nabył sprzęt komputerowy do użytku domowego, a nie jako narzędzie służące do prowadzenia firmy.

 

Definicja konsumenta już wkrótce ulec ma zmianie wskutek nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przewidująca tę zmianę ustawa o prawach konsumenta (obecnie na etapie projektu), której celem jest transpozycja unijnej Dyrektywy o prawach konsumentów2, ma wejść w życie zgodnie z obecnymi założeniami już 13 czerwca 2014 r. Zgodnie z obecną wersją projektu ustawy, za konsumenta uważać będzie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy czym przepisy o ochronie konsumentów stosować będzie się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działać będzie także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten będzie przeważać. Ta definicja będzie dawała zatem możliwość uznania w pewnych przypadkach przedsiębiorcy za konsumenta i to nawet wtedy, gdy umowę zawarł on częściowo w celu związanym z prowadzoną działalnością.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. Urz. UE Seria L z 2011 r. Nr 304, str. 64)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus dziesięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki