Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedsiębiorca i osoba prywatna w jednym – konsument

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.04.2014

O tym, czy danej osobie przysługuje przymiot konsumenta, przesądza cel, w jakim zawiera ona umowę. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie oznacza, że nie będzie ona mogła korzystać z praw konsumentów w przypadku każdego zawartego przez nią zobowiązania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 Kodeksu cywilnego1 za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przymiot konsumenta nie może przysługiwać więc osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Automatycznie wyklucza to z grona podmiotów, które mogą być w obrocie konsumentem, spółki prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną).

 

Natomiast w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tzw. „jednoosobowych przedsiębiorców”) o tym, czy taka osoba jest w danym stosunku prawnym konsumentem, przesądza cel, w jakim dokonała ona czynności prawnej (w szczególności zawarła umowę sprzedaży, czy umowę o świadczenie usług). Cel ten nie może być związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykładowo: konsumentem będzie przedsiębiorca, który nabył sprzęt komputerowy do użytku domowego, a nie jako narzędzie służące do prowadzenia firmy.

 

Definicja konsumenta już wkrótce ulec ma zmianie wskutek nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przewidująca tę zmianę ustawa o prawach konsumenta (obecnie na etapie projektu), której celem jest transpozycja unijnej Dyrektywy o prawach konsumentów2, ma wejść w życie zgodnie z obecnymi założeniami już 13 czerwca 2014 r. Zgodnie z obecną wersją projektu ustawy, za konsumenta uważać będzie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy czym przepisy o ochronie konsumentów stosować będzie się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działać będzie także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten będzie przeważać. Ta definicja będzie dawała zatem możliwość uznania w pewnych przypadkach przedsiębiorcy za konsumenta i to nawet wtedy, gdy umowę zawarł on częściowo w celu związanym z prowadzoną działalnością.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. Urz. UE Seria L z 2011 r. Nr 304, str. 64)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 4 =

 

»Podobne materiały

Zakup przez Internet od osoby prywatnej

Konsument dokonujący zakupów przez Internet jest szczególnie chroniony, jeśli nabywa towar od sprzedawcy będącego legalnie działającym przedsiębiorcą. Jednak oprócz umów sprzedaży zawieranych z udziałem profesjonalisty w obrocie, spotkać możemy się również z okazjonalnymi ofertami sprzedaży, ogłasza

 

Interwencja rzecznika konsumentów u przedsiębiorcy

W artykule można odnaleźć informacje o unikalnym w systemie prawa uprawnieniu urzędnika wobec przedsiębiorcy. O szczególnym charakterze tej konstrukcji prawnej stanowi to, że rzecznik działa w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, stając się swoistym „pełnomocnikiem” konsumenta

 

Postępowanie przed rzecznikiem konsumentów

Rzecznik konsumentów to wyznaczany na poziomie samorządu powiatowego organ ochrony konsumentów. Można powiedzieć, że stanowi on pomoc pierwszego kontaktu dla konsumentów, który znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą.

 

Komu i jak pomaga rzecznik konsumentów?

Rzecznicy konsumentów stoją niejako w pierwszej linii wśród organów powołanych do ochrony konsumentów. Funkcjonują oni w prawie każdym mieście powiatowym i mogą udzielać pomocy prawnej konsumentom zarówno przed, jak i w trakcie postępowań sądowych.

 

Firma i nazwa osoby fizycznej

W języku potocznym pojęcie „firmy” utożsamia się z przedsiębiorstwem, natomiast w języku prawnym i prawniczym oznacza ono nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku osób fizycznych jest to przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »