Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - jak uniknąć opłat za postępowanie sądowe lub windykacyjne?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 13.01.2011

Otrzymałam przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 7000 zł (w związku z niespłacaną pożyczką). Co mogę zrobić, by uniknąć opłat za postępowanie sądowe lub windykacyjne? Obecnie mamy trudną sytuację finansową (o czym poinformowałam bank), ale bank nie zgadza się na żadne ugody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że bardzo dobrze się stało, że poinformowała Pani bank o Państwa trudnej sytuacji finansowej. Same instytucje finansowe podkreślają, że jedną z podstawowych reguł w takiej sytuacji powinno być jak najszybsze poinformowanie ich o niemożliwości spłaty długu. Takie zachowanie będzie świadczyć o Pani uczciwym i rzetelnym podejściu do problemu spłaty kredytu. Proszę pamiętać, że polubowne załatwienie sprawy leży również w interesie kredytodawcy. Praktyka wskazuje bowiem, że bank często woli porozumieć się z klientem co do spłaty kredytu niż prowadzić przymusową windykację długu. Windykacja jest bowiem bardzo kosztowna dla obu stron – odsetki karne i koszty egzekucji komorniczej znacznie zwiększają zadłużenie konsumenta, a ponadto, im większa liczba dni opóźnienia spłaty i wyższa kwota zaległości, tym mniejsze możliwości i chęci ustępstw ze strony kredytodawcy, który musi dbać o swoje interesy.

 

Najgorszym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji byłaby więc ucieczka przed wierzycielem (bankiem). Na dłuższą metę bowiem nic by to nie dało, a na pewno spowodowałoby zwiększenie zadłużenia, a także inne przykre konsekwencje, jak choćby umieszczenie na liście dłużników czy nawet w skrajnych wypadkach odpowiedzialność karną.

 

Powiem wprost: w obecnej sytuacji wszystko zależy od dobrej woli wierzyciela, czyli banku. To wierzyciel jest bowiem władny rozłożyć spłatę zaległych należności na raty, a nawet umorzyć część należności dłużnika. Oczywiście Pani jako kredytobiorca (dłużnik) nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić bank do takiego działania, jest to bowiem jego swobodna decyzja.

 

Na pewno powinna więc Pani zacząć działać, zanim bank skieruje sprawę do sądu, a potem do komornika. Coraz częściej odzyskiwaniem długów zajmuje się nie bank, lecz wyspecjalizowana firma windykacyjna. Bank może to jej zlecić, a może też dług sprzedać. Sam nie chce zajmować się windykacją, aby nie psuć sobie wizerunku. A firma windykacyjna często jest bezwzględna – potrafi ścigać dłużnika latami, aż wytropi jego majątek.

 

Bank powinien pomóc znaleźć wspólne rozwiązanie problemu – banki w takich sytuacjach rozkładają spłatę na korzystniejsze raty, wydłużają okres kredytowania, umarzają część odsetek karnych i opłat windykacyjnych. Na każdym etapie istnieje możliwość porozumienia się z kredytodawcą, któremu również zależy na rozwiązaniu problemów kredytobiorcy.

 

W przedmiotowej sprawie bank ma dość szerokie pole działania – przykładowo może odroczyć termin płatności, rozłożyć dług na raty, a nawet umorzyć część długu. Z pewnością każdy bank ma w tej kwestii swój wypracowany sposób działania.

 

Reasumując powyższe, radziłbym Pani jeszcze raz zwrócić się pisemnie do banku z prośbą o rozłożenie na raty. Może Pani wystąpić do banku z pisemnym wnioskiem np. o rozłożenie spłaty długu na raty.

 

Warto zastanowić się, jakie elementy warto byłoby zawrzeć we wniosku o rozłożenie spłaty długu na raty. We wniosku powinna się więc przede wszystkim znaleźć nazwa banku, dane i adres kredytobiorcy, a także numer umowy kredytowej, której dotyczy cała sprawa. W dalszej części wniosku należałoby przedstawić jego uzasadnienie, powołując przy tym argumenty przemawiające za rozłożeniem długu na raty. Nie jestem w stanie określić, jakich konkretnie argumentów powinna Pani we wniosku użyć, aby przekonać bank – zależy to bowiem od konkretnych okoliczności danej sprawy. Okolicznościami takimi mogą być: pogorszenie sytuacji finansowej (utrata pracy), zdarzenia losowe, np. choroba itp.

 

Można spróbować zawrzeć z bankiem ugodę pozasądową. Przy ugodzie istnieje szansa, aby wynegocjować przynajmniej częściowe umorzenie karnych odsetek, a w wyjątkowych przypadkach – nawet całości.

 

Proszę również zorientować się, czy bank, w którym zaciągnęła Pani pożyczkę, przewiduje sytuacje, kiedy możliwe jest odroczenie spłaty kredytu, albo podaje, jakie warunki muszą być spełnione, aby w ogóle do takiego odroczenia mogło dojść.

 

Można też się zwrócić o pomoc do jednej z działających na terenie naszego kraju instytucji zajmujących się wspieraniem osób, które wpadły w tarapaty finansowe. Jedną z takich instytucji jest np. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Misją tego Stowarzyszenia jest m.in. właśnie pomoc i ochrona zadłużonych konsumentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus zero =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika przed 20 stycznia 2005 r.

Mój mąż w 2002 r. zawarł z bankiem umowę kredytową. W 2004 r. pobraliśmy się i oboje kupiliśmy dom, w którym obecnie mieszkamy. Ze względu na problemy finansowe, z którymi ostatnio się borykamy, nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu. Bank uzyskał tytuł wykonawczy i wszczął egzekucję z naszej ni

 

Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku?

Moje mieszkanie zostało zlicytowane kilka dni temu, za 5 dni wyrok się uprawomocni. Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku, jeśli zapłaciłbym zadłużenie komornikowi na tym etapie? Z jakimi kosztami to się wiąże?

 

Brak umowy z TVP a abonament RTV

Dostałem upomnienie z poczty polskiej dotyczące nieopłaconego abonamentu RTV. Przed laty zarejestrowałem telewizor, ale nigdy nie podpisałem umowy z TVP. Czy mogę jakoś uniknąć windykacji?

 

Przedawnienie długu za telefon z działalności gospodarczej

Dzisiaj otrzymałam zawiadomienie z ZUS o zajęciu komorniczym mojej renty rodzinnej w związku z zadłużeniem za telefon komórkowy. Dług powstał, gdy prowadziłam działalność gospodarczą, umowa została podpisana na firmę. Firma została rozwiązana w 2010 r., ostatni nieuregulowany rachunek pochodził właś

 

Dogadanie się z bankiem w sprawie długu

Dostałem z sądu wezwanie na sprawę z powodu mojego zadłużenia. Konkretnie chodzi o kredyt w banku, którego nie spłaciłem. Wpadłem w długi i płaciłem tyle, ile miałem na daną chwilę środków finansowych. Czy w trakcie tego postępowania sąd może rozłoży mi zadłużenie na raty, czy będę jednak musiał spł

 

Kupno zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Cztery tygodnie temu kupiłem mieszkanie. Właścicielami mieszkania byli dwaj bracia, jeden, zamieszkujący to mieszkanie, zmarł. Mieszkanie to było zadłużone w spółdzielni, nieopłacony prąd, gaz. Mieszkanie od żyjącego brata kupił pan X, spłacając zadłużenie do spółdzielni, za prąd i gaz. Mieszkanie o

 

Zakończenie egzekucji komorniczej alimentów po wyroku o podwyższeniu alimentów

Od 2004 r. płacę alimenty przez komornika. W styczniu 2019 r. zapadł nowy wyrok: „Zasądzam alimenty w wysokości …, a to w miejsce alimentów zasądzonych w 1998 r., począwszy od 10.11.2018”. Obecna sytuacja przedstawia się następujący: płacę część komornikowi, a resztę wierzycielce.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »