Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedmiot dziedziczenia

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 23.07.2012 • Zaktualizowane: 23.07.2012

Artykuł zawiera informacje, jakie składniki majątku zmarłego wchodzą w skład spadku, a jakie składniki tego majątku nie przechodzą na spadkobierców.

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zasadą jest, że z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób, czyli na spadkobierców. Owe prawa i obowiązki, czyli przedmiot dziedziczenia, mogą mieć różnoraki charakter, w tym w szczególności:

 

  1. prawnorzeczowy (przykładowo prawo własności czy służebności osobiste lub gruntowe obciążające nieruchomość),
  2. zobowiązaniowy (przede wszystkim różnego rodzaju wierzytelności lub długi wynikające chociażby z umów),
  3. wynikać z prawa handlowego, albowiem zasadniczo dziedziczne są prawa i obowiązki majątkowe wspólników spółek handlowych jak np. prawo do odpowiedniej części zysku i obowiązek pokrycia odpowiedniej części strat wynikających z niezakończonych spraw; jednakże umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika,
  4. wynikać ze stosunków rodzinnych i opieki, przykładowo na spadkobierców przechodzi obowiązek zaspokojenia długów powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej pomiędzy współmałżonkami, gdy jedno z nich zmarło,
  5. dotyczyć dzieł chronionych prawem autorskim, patentów oraz wynalazków.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Wymienione dla przykładu prawa i obowiązki spadkodawcy, przechodzące w chwili jego śmierci na następców prawnych, określa się mianem spadku.

 

Do tak określonego spadku nie zalicza się (nie uznaje się za przedmiot dziedziczenia):

 

  1. praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, jak również
  2. praw, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami, czy też nie (art. 922 § 2 K.c.).

 

Jeżeli chodzi o kategorię pierwszą zaliczyć tu przykładowo należy prawa i obowiązki alimentacyjne. Co do zasady, zarówno roszczenia alimentacyjne uprawnionego jak i obowiązek alimentacyjny zobowiązanego gasną bowiem wraz ze śmiercią osoby uprawnionej lub zobowiązanej. Natomiast raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego, a także odpowiadający im obowiązek zapłaty, wchodzą jednak w skład spadku (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1965 r., sygn. III CO 36/65, OSNCP 1966/3 poz. 37).

 

W skład spadku nie wchodzą zobowiązania podatkowe, a to z uwagi na ich niecywilnoprawny charakter. Należy przy tym podkreślić jednak, że według przepisu art. 98 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60): „Spadkobiercy podatnika odpowiadają za zobowiązania podatkowe spadkodawcy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za długi spadkowe”.

 

W odniesieniu zaś do kategorii drugiej, czyli pojęcia „praw, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami, czy też nie” warto posłużyć się przykładem praw majątkowych ze stosunku pracy. Albowiem, chociaż sam stosunek pracy z chwilą śmierci pracownika wygasa, to wspomniane prawa majątkowe zeń wynikające (w tym prawo do wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itd.) przechodzą w równych częściach na małżonka oraz na inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 631 § 2 zd. 1 Kodeksu pracy), niezależnie od tego czy są one spadkobiercami, czy też nie.

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że obowiązki o charakterze majątkowym ze stosunku pracy (np. obowiązek zwrotu nienależnie pobranych kwot czy też obowiązek zwrotu pobranej odzieży ochronnej lub roboczej) nie są objęte szczególną regulacją przytoczonego wyżej art. 631 § 2 zd. 1 K.p., lecz (w przeciwieństwie do uprawnień) wchodzą do masy spadku jako długi i przechodzą wyłącznie na spadkobierców, zgodnie z ogólnymi regułami prawa spadkowego.

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisem art. 923 K.c., małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Opisane uprawnienia przysługują tym osobom bez względu na to czy są one spadkobiercami zmarłego, czy też, przykładowo w drodze testamentu, zostały pozbawione praw do spadku.

 

W praktyce często pojawiać się może pytanie, czy dziedzicznym jest posiadanie niepoparte innym tytułem prawnym (chociażby prawem własności)? Wszak posiadanie jakieś rzeczy, przykładowo w przypadku rzeczy skradzionych przez spadkodawcę, czy też przezeń zawłaszczonych, jest tylko określonym stanem faktycznym bez konkretnego prawa do rzeczy objętej posiadaniem.

 

W orzecznictwie sądowym przyjęto, że posiadanie podlega dziedziczeniu. Oznacza to, iż z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy stają się posiadaczami rzeczy, które były własnością spadkodawcy.Stan prawny obowiązujący na dzień 23.07.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Artykuł omawia losy zobowiązań podatkowych po śmierci spadkodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia tych zobowiązań na spadkobierców.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »