Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie umowy zawartej przez telefon bez wiedzy

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 27.04.2018

Rok temu zawarłam umowę telefoniczną na usługę prowadzenia Facebooka i ta umowa była na 12 miesięcy. Teraz w tym roku inna osoba z tej firmy dzwoni i żąda zapłaty, ponieważ już umowa się przeterminowała i poinformowała mnie że umowa została przedłużona na kolejny okres, jednak bez mojej wiedzy. Osoba, z którą zawierałam umowę nie mówiła, że mam tę umowę wypowiadać, a ja myślałam, że po zakończeniu tej umowy mogę sama to robić dalej. Firma żąda zapłaty za dalszy ciąg umowy, przecież nie minął jeszcze termin, a SMS-em przyszła wiadomość o zapłacie za usługi, których praktycznie nie ma. Wysłałam zaraz e-maila, że nie chcę już, aby ta firma mi prowadziła profil, że rezygnuję. Co mam zrobić ? Uważam to za próbę wyłudzenia pieniędzy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedłużenie umowy zawartej przez telefon bez wiedzy

Fot. Fotolia

Z Pani opisu wynika, iż zawarła Pani umowę wyłącznie w oparciu o telefoniczne ustalenia (nie uzyskała Pani papierowej kopii umowy czy też choćby potwierdzenia jej postanowień na maila). Należy zaznaczyć, iż jeśli jest Pani przedsiębiorcą, to było to możliwe. Natomiast w przypadku jeśli występowała Pani jako konsument, czyli przedmiotowa umowa nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, to Pani kontrahent był zobowiązany taką umowę Pani przesłać. Tym niemniej zakładam w oparciu o przedstawiony w pytaniu stan faktyczny, że działała Pani jako przedsiębiorca.

 

W przypadku jeśli nie uzyskała Pani żadnej pisemnej umowy, to wiązały Państwa oczywiście postanowienia ustne i umowa zakończyła się po 12 miesiącach. W takim przypadku nie miała Pani obowiązku jej wypowiadać, a Pani kontrahent nie miał możliwości obciążenia Pani dalszymi kosztami. Jeśliby jednak okazało się, iż jakaś forma umowy istniała, np. regulamin świadczenia usługi, na który wyraziła Pani zgodę telefonicznie, to będzie on wiążący. Tego typu umowy dość często zawierają zapisy powodujące ich automatyczne przedłużenie po okresie trwania umowy. Jeśli w regulaminie takim nie znalazły się inne zapisy, do wypowiedzenia zawartej umowy zastosowanie będą miały przepisy o zleceniu, zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego: „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”.

 

Przepisy dotyczące wypowiedzenia zlecenia znajdują się w art. 746 Kodeksu Cywilnego:

 

„§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

 

Zgodnie z cytowanym przepisem możliwe jest wypowiedzenie umowy-zlecenia w każdym czasie. W przypadku umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym, co do zasady przyjmuje się, iż zapłata powinna odpowiadać stosunkowi dni świadczenia usługi, do wszystkich dni w danym okresie rozliczeniowym. To znaczy, że jeśli płatności mają charakter miesięczny, a wypowiedzenie umowy nastąpiło w połowie miesiąca, należeć powinna się połowa stawki. Umowa może inaczej regulować wzajemne rozliczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VI =

»Podobne materiały

Rezygnacja z kontynuowania umowy zawartej ustnie

Zawarłem ustnie umowę (później mieliśmy ją spisać) o remont mieszkania z klientką mieszkającą w innym mieście. Po rozpoczęciu prac miała mi zapłacić zadatek, jednak tego nie zrobiła. Chcę zrezygnować z kontynuowania tej umowy – czy mogę to zrobić bez konsekwencji? Obawiam się, że nie dostanę w

 

Sporadyczne zatrudnianie męża w firmie żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (studio fotograficzne). Wiem, że od niedawna przepisy ZUS-u się zmieniły i członek rodziny nie może po prostu pomagać w prowadzeniu działalności, powinien przez właściciela firmy mieć płacony „pełny ZUS”. Czy istnieje możliwość sporadycznego

 

Samozatrudnienie a umowa o pracę

Pracuję na podstawie umowy o pracę (zarabiam 3000 zł brutto). Poprosiłem o podwyżkę. Szef się zgodził na zaproponowaną przeze mnie kwotę, ale przedstawił mi pewną propozycję. Otóż mogę zarobić jeszcze więcej w ramach tzw. samozatrudnienia. Musiałbym założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »