.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedłużenie terminu na zakup nowego mieszkania po sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą

Potrzebuję porady w sprawie przedłużenia terminu na zakup nowego mieszkania po sprzedaży mieszkania komunalnego zakupionego z bonifikatą. Zakupiłam mieszkanie od gminy w trakcie 2019 roku. Sprzedałam to mieszkanie w grudniu 2019. Potrzebuję przedłużyć termin 12 miesięcy na zakup nowego mieszkania, najlepiej o kolejne 12 miesięcy (lub ewentualnie krócej). Uzasadnienie: pandemia i brak możliwości zakupu mieszkania, które spełniłoby moje oczekiwania, a nie chcę kupować tylko dlatego, że muszę. Nie wiem, czy to jest dobre uzasadnienie, jak trzeba będzie inne, to będzie inne. Wiem, że jest to możliwe, bo ludzie tak robią, że piszą pisma o przedłużenie, ale potrzebuję do tego podstawy prawnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedłużenie terminu na zakup nowego mieszkania po sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą

W pierwszej kolejności przedstawię aktualny stan prawny dotyczący kwestii, o które Pani pyta. Następnie wskażę Pani możliwości. Dopiero po zapoznaniu się z tymi informacjami warto podjąć decyzję o zleceniu przygotowania pisma.

Bonifikata na sprzedaż mieszkania od gminy

Zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami można udzielić bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Ta sytuacja miała miejsce w Pani przypadku. Dalsze przepisy wspomnianego artykułu stanowią, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Zbycie mieszkania zakupionego z bonifikatą

Zwrot następuje na żądanie właściwego organu, nie stosuje się go w przypadku:

 

„1) zbycia na rzecz osoby bliskiej,

2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

4) zamiany lokalu mieszkalnego na:

a) inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b )nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo

b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego”.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a (cytowany wyżej), za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

 

Pani zbyła nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia i, jak rozumiem, zbliża się termin, w którym powinna Pani wydatkować uzyskane w ten sposób środki na zakup nowego mieszkania.

Wniosek o przedłużenie czasu na zakup nowego mieszkania

Niestety przepisy nie przewidują takiej formy działania, jak przedłużenie 12-miesięcznego okresu na zakup mieszkania. Stąd brak takiej możliwości, by napisać prosty wniosek i żeby gmina (a właściwie burmistrz czy wójt) była zobligowana do jego uwzględnienia. Takiej regulacji i obowiązku po stronie organu po prostu nie ma. Myślę jednak, że w opisanym przez Panią przypadku można powołać się na instrument opisany w ust. 2c art. 68, czyli odstąpienie od żądania zwrotu w innych przypadkach. Oczywiście w takim przypadku organ musi zostać powiadomiony takiej potrzebie i w tym przypadku koniecznym będzie wniosek. Sytuacje, które uzasadniają taki wniosek, nie są ograniczone. One oczywiści muszą pozostawać w związku z celem, jaki przyświeca organowi, kiedy udziela bonifikaty bądź wskazywać na taką , okoliczność, która powstaje nagle i jest niezależna od nabywcy–zbywcy. Stąd wskazane przez Panią uzasadnienie jest na chwilę obecną do akceptacji. Trudności w fizycznym zapoznaniu się ze stanem nieruchomości, którą Pani planuje zakupić, to dodatkowy argument. Myślę, że organ mógłby łatwiej wyrazić zgodę, jeśli wskaże Pani na fakt, że brak przeznaczenia na zakup nowego lokalu jest tylko czasowy, że Pani plany w tym zakresie nie uległy zmianie.

Decyzja o przedłużeniu terminu

Musi Pani jednak mieć świadomość, że przepis, na który tu się powołuję, nie stanowi o obowiązku organu do odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. To decyzja całkowicie uznaniowa i do tego uzależniona od zgody rady gminy, co oznacza, ze większość radnych będzie musiała podjąć w tym przedmiocie uchwałę. Innymi słowy – warto złożyć wniosek, ale nie musi on doprowadzić do oczekiwanego przez Panią skutku.

 

Jeśli nadal będzie Pani zainteresowana przygotowaniem takiego pisma, proszę wskazać, o jaką gminę chodzi. Przekażę sprawę do wyceny w zakresie przygotowania pisma.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl