.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużanie umów i brak umowy na czas nieokreślony

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.10.2011

Jestem nauczycielką dyplomowaną, pracuję w szkole na część etatu. Mam już czwartą umowę, która w dalszym ciągu jest na czas określony. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest fakt, że Karta Nauczyciela reguluje w sposób wyczerpujący przypadki zawierania umów o pracę na czas określony. W związku z powyższym zarówno praktyka, jak i doktryna przyjmuje, iż nie stosuje się przepisu Kodeksu pracy, to jest art. 25, stanowiącego, że trzecią kolejną umowę na czas określony zawartą z tym samym pracownikiem należy traktować jako umowę na czas nieokreślony.

 

„W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze” (art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela). „W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, którzy spełniają warunki do zatrudnienia na podstawie mianowania, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony” (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

 

Celem poparcia powyższego wskazać należy na pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 29.06.2000 r., sygn. akt I PKN 709/99, „art. 25.1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania, jeżeli ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje na okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony”.

 

Problem polega na tym, że żaden przepis Karty Nauczyciela nie definiuje pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania”. Innymi słowy za każdym razem fakt, iż mamy do czynienia z koniecznością zatrudnienia nauczyciela na czas określony, ustalany jest przez dyrektora. Nie oznacza to jednak, że przyjęcie wystąpienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania jest swobodne i nie podlega kontroli. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli np. inspekcji pracy. W Pani przypadku mogą więc występować tzw. potrzeby wynikające z organizacji nauczania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »