Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.08.2010

Prowadzę działalność gospodarczą. Na początku narobiłem sobie długów – m.in. w związku z podatkiem dochodowym i VAT. Zadłużenia są z okresu od 1995 do 2002 r. W międzyczasie urząd skarbowy wpisał zabezpieczenie płatności na mojej nieruchomości. Czy istnieje możliwość uznania tych należności za przedawnione?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na wstępie wskażę, że w ogóle nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Problematykę przedawnienia zobowiązań podatkowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Rozdział ósmy działu trzeciego Ordynacji zatytułowany jest „Przedawnienie”.

 

Pyta Pan, czy może Pan starać się o uznanie zaległości za przedawnione. Wskazać muszę, że taki tryb nie istnieje. Nie da się umorzyć przedawnionego zobowiązania. Organ podatkowy na wniosek podatnika oraz podatnika prowadzącego działalność w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może m.in. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

O umorzenie zaległości podatkowych można ubiegać się w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

Odnosząc się do Pana pytania o przedawnienie zobowiązań podatkowych, należy zaznaczyć, że co do zasady (art. 70 § 1 Ordynacji) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Niestety istnieją instytucje przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, które wydłużają, często wielokrotnie, realny termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ordynacja podatkowa wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 

 1. od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
 2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

 

Ponadto bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

 

Co do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania, bieg ten zostaje zawieszony z dniem:

 

 1. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
 2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
 3. wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:

 

 1. prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
 2. doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
 3. uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
 5. zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zauważyć należy, że taki jest obowiązujący stan prawny, w niektórych przypadkach „starszych” należności zastosowanie znajdą wcześniej obowiązujące przepisy, jednak nawet w latach 90-tych obowiązywały regulacje stanowiące, iż nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki.

 

Reasumując, może Pan ubiegać się o umorzenie zobowiązań istniejących, kluczem do uzyskania ulgi w postaci umorzenia jest uzasadnienie interesu podatnika lub interesu publicznego. Organy jednak bardzo rzadko umarzają zobowiązania podatkowe, a w przypadku gdy zabezpieczone one są hipoteką na nieruchomości, umorzenie zobowiązania podatkowego jest bardzo mało prawdopodobne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 + VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Roszczenie o zapłatę za książki

Zakupiłam 6 lat temu książki, które następnie odesłałam, gdyż mi nie odpowiadały. Obecnie firma windykacyjna upomina się o zapłatę, a ja nie posiadam już dowodu nadania z poczty. Czy muszę zapłacić firmie windykacyjnej kwotę jakiej żąda?

Zwrot odsetek od zasądzonej kwoty

W 2001 roku firma wycieczkowa oszukała mnie na pewną kwotę. Złożyłem zawiadomienie do prokuratury wraz z powództwem adhezyjnym, a sąd przyznał mi rację i skazał właściciela firmy w 2007 r. z art. 286 § 1 K.k., nakazując mu zwrócić mi pieniądze. Ukarany oddał mi pieniądze dopiero w tym roku. Czy mając wyrok mogę ubiegać się o odsetki? Jeśli tak, to od jakiej daty: powstania szkody czy wydania wyroku? A przede wszystkim czy to roszczenie się już nie przedawniło?

Przedawnienie roszczenia należności pieniężnej

Proszę o wyjaśnienie, w jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie należności pieniężnej, w oparciu o tytuł wykonawczy w postaci protokołu sądu rejonowego (ugoda sądowa) z dnia 10.12.2003 r., zaopatrzonego w klauzulę wymienionego sądu z dnia 17.02.2005 r.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »