Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie zobowiązań wobec urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.11.2015

Mam pytanie dotyczące przedawnienia zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Zaległości wynikają z orzeczenia kontroli i dotyczą podatku VAT za lata 2002-2006. W 2007 r. wszczęto wobec mnie egzekucję. Do dnia dzisiejszego płacę po kilkaset złotych miesięcznie. Podobno istotne jest to, czy były jakieś czynności egzekucyjne, które by przerywały bieg przedawnienia. Z tego co pamiętam takich czynności nie było (chyba że spisanie majątku można uznać za taką czynność) i dlatego mam pytanie, czy mój dług uległ już przedawnieniu?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Temat, który Pan porusza jest mocno skomplikowany, również ze względu na zmiany przepisów prawa w okresie, który należałoby tu zbadać. Nie ma możliwości sformułowania jakiejkolwiek definitywnej opinii na bazie przedstawionego przez Pana zarysu stanu faktycznego.

 

Jak Pan wie zasadą jest, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatek od towarów i usług płacony jest miesięcznie lub kwartalnie (po zakończeniu miesiąca lub kwartału), zatem podatek za miesiące 1-11 2002 lub kwartał I-III 2002 winien wygasnąć przez przedawnienie 31 grudnia 2007 roku.

 

W 2002 roku Ordynacja podatkowa stanowiła, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której podatnik został powiadomiony i po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo (kolejne 5 lat) od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne (kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu terminu przedawnienia). Jak zatem widać te kolejne 5 lat, czyli w praktyce nowy bieg, nie biegnie od dnia przerwania, a dopiero od dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

 

W 2003 roku przepisy w ww. zakresie uległy znacznej zmianie, ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw znowelizowała art. 70 Ordynacji podatkowej i w art. 20 § 1 i § 2 ustanowiła zasadę, że do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2003 r. stosuje się przepisy nowe chyba, że dotychczasowe przepisy określają korzystniejsze dla podatnika, płatnika lub inkasenta zasady i terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych, wtedy stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2003 r. Od 2003 roku obowiązywały zasady, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony (tu jednak również po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegł on na nowo dopiero od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne; a kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa już biegu terminu przedawnienia). Wprowadzono również zasadę, która znajduje bardzo szerokie zastosowanie w praktyce (którą jednak ostatnio zmodyfikowano), że bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem m.in. wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe i biegnie dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Między 2003 a 2013 rokiem miało miejsce jeszcze kilka zmian art. 70 Ordynacji podatkowej. Szczególnie ważna 1 września 2005 roku, gdy zmieniono § 4 art. 70, w którym postanowiono, że przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony bieg terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny, a nie dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Przepis ten stosuje się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw również do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Ponadto trzeba pamiętać, że od 15 października 2013 r. bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Reasumując, przerwanie biegu terminu przedawnienia obecnie może mieć miejsce wielokrotnie (aczkolwiek pojawiają się i zdania przeciwne) poprzez odpowiednie stosowanie środków egzekucyjnych. Środkami tymi są w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucje:

– z pieniędzy,

– z wynagrodzenia za pracę,

– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

– z rachunków bankowych,

– z innych wierzytelności pieniężnych,

– z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,

– z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,

– z weksla,

– z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

– z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

– z pozostałych praw majątkowych,

– z ruchomości,

– z nieruchomości.

 

Podstawą zastosowania środków egzekucyjnych jest tu: zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru dokumentu.

 

Jak słusznie wskazuje L. Etel „Zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie o tym podatnika są to dwie przesłanki, które muszą wystąpić, aby mogło nastąpić przerwanie biegu terminu przedawnienia. Kolejność wystąpienia tych przesłanek w zasadzie nie ma znaczenia, ponieważ dopiero ich łączne spełnienie prowadzi do przerwy biegu analizowanego terminu. Po przerwaniu termin biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny” (Etel Leonard w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, Brolik Jacek, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Kosikowski Cezary, Pietrasz Piotr, Popławski Mariusz, Presnarowicz Sławomir, Stachurski Wojciech, LEX, 2013).

 

Proszę zauważyć, że przywołane przepisy stanowią nie o czynności egzekucyjnej, ale o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Czynności egzekucyjne to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego, jak przykładowe spisanie majątku, lecz czynność egzekucyjna nie jest środkiem egzekucyjnym. W pewnym uproszczeniu to zajęcie rzeczy lub prawa oznacza dopiero, że środek egzekucyjny został zastosowany. Konkludując zatem, doszło do przedawnienia, jeśli upłynął termin przedawnienia od ostatniego zastosowania środka egzekucyjnego, o którym został Pan zawiadomiony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Błąd w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Spółka z o.o. założona została w grudniu 2007 r. aktem notarialnym. W grudniu też spółka rozpoczęła działalność. W polityce rachunkowości określono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do 31.12.2008 r. P

Odmowa przyznania kredytu przez bank – rezydent i nierezydent podatkowy

Wraz z mężem staramy się o kredyt na mieszkanie. Bank odmówił nam przyznania go, twierdząc, że mąż nie jest polskim rezydentem. W zamian zaproponował pożyczkę. Czy to prawda, skoro mąż pracuje w Danii, ma kontrakt na czas nieokreślony, ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce? Doda

Podatki związane z cesją prawa partycypacji w TBS

Alina partycypowała w budowie mieszkania w zasobach TBS. Nabyła prawo do wskazania najemcy za ok. 40 000 zł. Po kilku latach Alina dokonała cesji za zgodą TBS na swojego syna. Syn Jan i jego żona zwrócili matce koszty nabycia przez nią partycypacji (czyli bez nadwyżki). Czy syn Jan, który
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »