.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przedawnienie wyroku skazującego na pozbawienie wolności na 18 miesięcy

W 2000 r. otrzymałem wyrok pozbawienia wolności na 18 miesięcy w zawieszeniu na cztery lata. Nie naprawiłem wyrządzonej szkody, dlatego wyrok został odwieszony. Miałem wezwanie do zakładu karnego, ale się na nie stawiłem. Jak długo musiałbym czekać na przedawnienie tego wyroku? Czy mogę jakoś uniknąć kary więzienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedawnienie wyroku skazującego na pozbawienie wolności na 18 miesięcy

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 103 § 1 Kodeksu karnego nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 

  1. 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
  2. 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
  3. 10 – w razie skazania na inną karę.

 

Skoro więc został Pan skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, to wykonanie wobec Pana kary przedawni się z upływem 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Należy mieć na uwadze również fakt, że w związku z wyrokiem wszczęte zostało wobec Pana postępowanie wykonawcze, które, wnioskując z podanego przez Pana stanu faktycznego, przypuszczalnie jest obecnie zawieszone.

Zawieszenie postępowania wykonawczego ze względu na uchylanie się skazanego od wykonania kary

Zgodnie bowiem z art. 15 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego „jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody”. Natomiast § 3 artykułu stanowi, iż „zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary, a okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat”.

 

Dlatego też, jeżeli prawomocnie skazany został Pan w 2000 r., a postępowanie wykonawcze zawieszono w związku z Pana uchylaniem się od wykonania kary i niemożliwością ujęcia w, powiedzmy, 2004 r., to w takiej sytuacji upłynęły jedynie cztery lata z 15-letniego okresu przedawnienia. Z kolei zawieszenie postępowania wykonawczego wstrzymuje bieg przedawnienia na maksymalnie 10 lat, więc dopóki okres ten nie upłynie, nie biegnie w dalszym ciągu okres wskazanego okresu 15 lat przedawnienia wykonania orzeczonej wobec Pana kary.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedawnienie wykonania orzeczonej kary

Dla zobrazowania tej sytuacji wskazać należy, że bieg terminu przedawnienia rozpoczął się w 2000 r., a w związku ze skierowaniem sprawy do postępowania wykonawczego i (przypuszczalnie) zawieszeniem jej w, przypuśćmy, 2004 r., z omawianego okresu przedawnienia upłynęły zatem cztery lata. Natomiast zawieszenie postępowania wykonawczego powoduje zawieszenie biegu przedawnienia, maksymalnie na 10 lat. Dlatego też, zakładając, że nie stawi się Pan do odbycia kary w tym okresie, po upływie tych 10 lat (byłby to rok 2014 r.) termin przedawnienia będzie biegł w dalszym ciągu, czyli przez pozostałych 9 lat, aż do roku 2023.

 

Jak zatem wynika z powyższego przykładu, przedawnienie wykonania orzeczonej wobec Pana kary może nastąpić dopiero nawet po upływie 25 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego (15 lat terminu przedawnienia + 10 lat zawieszenia tego biegu).

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu a niewywiązanie się z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody

Możliwość uniknięcia konieczności odbycia kary dał Panu sąd już w wyroku skazującym, zawieszając orzeczoną wobec Pana karę pozbawienia wolności na określony okres próby. Dlatego też obecnie, wobec niewykonania przez Pana ciążących na Panu obowiązków związanych z poddaniem Pana próbie (naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem), ustawa w zasadzie nie przewiduje dalszych możliwości całkowitego uniknięcia konieczności odbycia orzeczonej kary.

Przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Istnieje jednakże możliwość ubiegania się o wcześniejsze, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Otóż zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu karnego „skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

 

Stosownie natomiast do art. 78 § 1 „skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach”.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy

Istnieje jeszcze możliwość ubiegania się o odroczenie wykonania orzeczonej kary na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, który mówi, że „sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w art. 248” (brak miejsc w zakładzie karnym). Odroczenie takie „może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki” (§ 3).

 

Powyższe odroczenie ma to znaczenie, iż zgodnie z art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego „jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego”, czyli na zasadach ogólnych.

 

W takim przypadku należałoby się spodziewać, w razie uwzględnienia przez sąd wniosku o kolejne warunkowe zawieszenie wykonania kary, że sąd ten ponownie nałoży na Pana określone obowiązki, w tym obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przez Pana przestępstwem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu