Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie przestępstwa skarbowego i wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.03.2010

W kwietniu 2005 r. uprawomocnił się wyrok sądowy z 1999 r. dotyczący przestępstwa skarbowego; zasądzono karę grzywny, którą natychmiast uregulowałem. Zostałem jednak wpisany do Krajowego Rejestru Karnego. Po jakim czasie wyrok się przedawnia i czy samoczynnie zostanę skreślony z KRK? Czy da się coś zrobić, by skreślenie nastąpiło szybciej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawomocne wyroki, którymi orzeczono kary za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, a także prawomocne orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym (potocznie nazywanym rejestrem skazanych), którego prowadzenie normuje ustawa z dnia 24 maja 2000 r.

 

Istotę instytucji zatarcia skazania określa przepis art. 106 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), zgodnie z którym „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”. Innymi słowy, zatarcie skazania tworzy pewną fikcję prawną – uznania skazania za niebyłe. Skutki skazania, dotyczące zarówno sfery prawa karnego, jak i sytuacji społeczno-zawodowej skazanego nie mogą wszak ciągnąć się za skazanym w nieskończoność.

 

Zatarcie skazania oznacza, że skazanemu na powrót przysługuje status osoby niekaranej. Za taką musi być on uważany w świetle prawa i sam również na status niekaralności może się powoływać we wszystkich sferach życia, wobec wszystkich organów, władz i osób, m.in. składając zeznania, oświadczenia, wypełniając kwestionariusze itd.

 

Zatarcie skazania może nastąpić:

 

  • z mocy samego prawa,
  • na podstawie postanowienia sądu albo
  • w wyniku zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP (art. 139 Konstytucji).

 

Zgodnie z art. 107 § 4 K.k. „w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”.

 

Bieg okresu wymaganego do zatarcia skazania w Pana sprawie rozpoczyna się od momentu uiszczenia grzywny w całości.

 

Z pytania wynika, że został Pan skazany za przestępstwo skarbowe na karę grzywny, którą Pan natychmiast uregulował.

 

Pańskie dane zostaną zatem wymazane z Krajowego Rejestru Karnego automatycznie (z urzędu) po 5 latach od dnia wykonania kary (czyli zapłacenia całej grzywny). Nie wiem, kiedy dokładnie została zapłacona grzywna, bo nie zostało to określone w pytaniu. Jeśli zapłacił Pan grzywnę w kwietniu 2005 r., to do zatarcia skazania dojdzie w kwietniu 2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus II =

»Podobne materiały

Ogłoszenia towarzyskie – co grozi za spotykanie się z prostytutką?

Skorzystałem z ogłoszenia towarzyskiego i umówiłem się z kobietą w jej mieszkaniu. W pewnym momencie zjawiła się policja, która zatrzymała prostytutkę, a mnie spisano. Co mi grozi za korzystanie z usług seksualnych?  

 

Podejrzany ścigany listem gończym a przedawnienie sprawy

Niecałe 5 lat temu zostałem oskarżony o pobicie (brałem udział w bójce). Nie zostałem przesłuchany, ponieważ wkrótce opuściłem Polskę. Rok później wydano za mną list gończy. Po jakim czasie następuje przedawnienie takiej sprawy?  

 

Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

Co biegły z zakresu medycyny sądowej miał na myśli, stwierdzając, że obrażenia ciała, jakich mogłem doznać jako poszkodowany w wypadku, spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 Kodeksu karnego? Przecież to

 

Uporczywe nękanie przez telefon

Od kilku miesięcy jestem nękana telefonami, które powtarzają się nawet 10 razy dziennie. Sprawca dzwoni z numeru zastrzeżonego, jednak raz na chwilę ten numer się wyświetlił, co pozwoliło mi znaleźć jego użytkownika (który jest obywatelem Holandii) w bazie. Dzwoniący wykrzykuje pogróżki bądź się śmi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »