Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie spłaty debetu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 10.08.2014

W 1999 r. założyłam konto w pewnym banku. Miałam wówczas możliwość korzystania z debetu, więc wypłaciłam 2000 zł. Teraz (po kilkunastu latach) otrzymałam informację, że mam oddać ponad 10 000 zł. Czy faktycznie muszę spłacić debet? Czy sprawa nie jest już przedawniona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie roszczeń regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. od 117 do 125. Zgodnie z art. 118 K.c. roszczenia o świadczenia okresowe (takie jak czynsz najmu lub dzierżawy), jak i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z okresem 3-letnim.

 

Jeżeli roszczenia nie są okresowe ani związane z działalnością gospodarczą, to okres przedawnienia wynosi co do zasady 10 lat. Ponieważ pożyczka w formie debetu na koncie była udzielona przez podmiot gospodarczy, jakim jest bank, to należałoby przyjąć, że roszczenie to jest związane z dzielnością gospodarczą i przedawnia się w okresie krótszym, czyli 3-letnim, podobnie jak odsetki od takiej pożyczki.

 

Dodatkowo w chwili, gdy pożyczka była udzielona na czas nieokreślony, to najistotniejsze jest ustalenie okresu, w którym stała się ona wymagalna, a tym samym ustalenie daty, od której zaczął biec termin przedawnienia.

 

Zgodnie z art. 120 K.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Umowa, którą podpisała Pani z bankiem, na pewno określała, z jaką datą zobowiązana jest Pani spłacić debet. Zwyczajowo dłużnik na spłatę debetu udzielanego w postaci kredytu odnawialnego ma maksimum rok, ale wymaga to weryfikacji na podstawie Pani umowy z bankiem.

 

Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, a termin wymagalności debetu nie zostałby określony w umowie z bankiem, to bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

 

Ogólne określenie terminu wymagalności znajdujemy w art. 455 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

 

Treść tego przepisu stanowi punkt wyjścia dla określenia początku biegu przedawnienia. Tak więc, po pierwsze, podstawową zasadą jest związanie terminem oznaczonym w umowie, z jego nadejściem następuje wymagalność i zaczyna biec przedawnienie. Po drugie, w przypadku zobowiązań bezterminowych o wymagalności decyduje moment, gdy wierzyciel/ bank wezwał dłużnika do spełnienia świadczenia. Aby jednak uniknąć sytuacji, w której wierzyciel/ bank mógłby przedłużać w nieskończoność start biegu terminu przedawnienia, ustawodawca zdecydował się na swoiste „wymuszenie” rozpoczęcia biegu przedawnienia (tak SN w wyroku z dnia 29 listopada 1999 r., III CKN 474/98, Lex, nr 142585) i termin przedawnienia każe liczyć od momentu, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika w najwcześniej możliwym terminie.

 

Zatem w Pani przypadku od dnia, w którym zaprzestała Pani trwale spłacać debet (w wersji pesymistycznej), a w optymistycznym wariancie, gdyby termin spłaty debetu nie był określony żadną umową z bankiem, można by nawet spróbować podnosić argumentację, iż pierwszym dniem terminu przedawnienia tego rodzaju roszczeń jest dzień, w którym zobowiązanie powstało, a więc dzień, w którym wypłaciła Pani pieniądze z banku. Ostatecznie termin, od którego należałoby liczyć bieg terminu przedawnienia, ustali sąd, gdyby doszło do skierowania tej sprawy do sądu.

 

Musi Pani także wiedzieć, że termin przedawnienia może ulec przerwaniu. Nastąpi to np. wskutek wystąpienia przez bank do sądu z pozwem o zapłatę, skierowania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, wystąpienia przez bank do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Co więcej, w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie.

 

Ponadto bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). „Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 K.c. występuje w wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące” – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.

 

Jeżeli na chwilę obecną to bank sam wysłał do Pani wezwanie, oznacza to, iż nie podjął jeszcze kroków sądowych przeciwko Pani, a więc termin przedawnienia ciągle biegnie. Powinna Pani w takim przypadku odpisać po uprzednim sprawdzeniu terminu, w jakim debet miał być oddany, iż uważa Pani, że roszczenie jest przedawnione. To powinno skutecznie zniechęcić bank do podjęcia dalszych kroków sądowych. Natomiast w sytuacji, gdy przyszło do Pani pismo z sądu lub od komornika, to znaczy, że bank już podjął kroki prawne i wtedy powinna Pani podnosić zarzut przedawnienia w toku postępowania sądowego lub wnosić z tej przyczyny o pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności, jeżeli sprawa jest już u komornika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus cztery =

»Podobne materiały

Znęcanie się psychiczne nad pracownikiem

Od jakiegoś czasu mój pracodawca chce mnie usunąć z firmy. Czy jeśli pod moją nieobecność w pracy pracodawca wypowiada się na temat wyglądu mojej żony, to łamie prawo? Czy mobbingiem jest to, że pracodawca zbiera na mnie „papiery”, żeby mnie zwolnić? Czy może nakładać na mnie s

 

Dziecko nie chce widzeń z ojcem

Mam problem, ponieważ moje dziecko nie chce widzeń z ojcem. Jestem po rozwodzie, wyrokiem sądu jest widzenie dwa razy w tygodniu. Od pewnego czasu dziecko nie chce widzeń z ojcem, płacze i chowa się. Były mąż przychodzi z policją, a dziecko ucieka za łóżko. Gdy wniosłam, aby na razie ograniczyć wizy

 

Sprzedaż samochodu zajętego przez komornika

W październiku 2008 r. kancelaria komornika prowadziła wobec mnie postępowanie. Dokonali zajęcia komorniczego na jednym z moich pojazdów rolniczych, ale mnie o tym nie poinformowali. Z końcem października 2008 r. całość zobowiązania została spłacona i komornik zakończył postępowanie. Nie upominałem

 

Obecność przy spisywaniu aktu notarialnego

Moja mama chce podarować mi mieszkanie własnościowe. Czy ja musze być obecny u notariusza przy przepisywaniu, czy mama może to załatwić sama?  

 

Pożyczka w rodzinie

Mój pełnoletni syn chce pożyczyć ode mnie pieniądze, które następnie ma zamiar pożyczyć swojej matce (mojej byłej żonie), aby spłacić jej kredyt hipoteczny (który pobrała pod zastaw mieszkania, którego jest jedyną właścicielką). Czy taka forma pożyczki w rodzinie jest możliwa? Jak najbezpieczniej i

 

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Mam problem z rejestracją auta, które kupiłem od handlarza. Okazało się, że samochód jest zajęty przez komornika, o czym dowiedziałem się dopiero w wydziale komunikacji. Po zeskanowaniu dowodu rejestracyjnego powiedziano mi, że samochód ma blokadę nałożoną przez komornika uniemożliwiającą zarejestro

 

Zawieszenie działalności i wyjazd do pracy za granicę

Od 2017 r. pracuję za granicą (Islandia). Przed wyjazdem zawiesiłam swoją działalność gospodarczą, jednak jeszcze rok rozliczałam koszty (z uwagi na leasing). W CEIDG nie zgłosiłam zmiany miejsca zamieszkania ani też jako osoba cywilna. Chciałabym to teraz wyprostować. Czy to możliwe i jak to zrobić

 

Zmiana członków rady nadzorczej spółdzielni

Moja żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni. 10 członków rady wybrano 3 lata temu na 3-letnią kadencję. Rok temu rada została odwołana i wybrano 9 nowych członków, tj. zamieniono poprzednich, także moją żonę. Żona wniosła pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenie. Czy wybrani członkowi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »