Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie roszczenia pracownika o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 04.12.2014

W 2008 roku miałem wypadek w pracy. Uraz, któremu uległem, wymagał pobytu w szpitalu; trzy razy mnie operowano, potem była kilkumiesięczna rehabilitacja sanatoryjna. Do tej pory nie dostałem z zakładu pracy żadnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście dysponuję całą historią wypadku (protokół BHP, wypisy ze szpitala, przyjęcie na rehabilitację itp.). Chciałbym teraz rozpocząć starania o odszkodowanie. Czy nie doszło jeszcze do przedawnienia mojego roszczenia za wypadek przy pracy? Czy konieczne jest założenie sprawy w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Istotna dla Pana jest treść art. 4421 Kodeksu cywilnego [K.c.], zgodnie z którym:

 

„Art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

 

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego to trzy lata, przy czym przyjmuje się, że jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obie przesłanki powinny być spełnione łącznie.

 

W orzecznictwie od dawna próbuje się sprecyzować, kiedy wiedza osoby dotkniętej uszczerbkiem co do obu tych elementów jest na tyle pełna, aby zaczęło biec przedawnienie. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza pogląd, według którego ustalenie wiedzy poszkodowanego nie polega na badaniu jego rzeczywistej świadomości. Trzeba się odwołać do kryteriów zobiektywizowanych, a mianowicie – nie abstrahując od właściwości osobistych poszkodowanego – brać pod uwagę również okoliczności, w jakich doszło do powstania uszczerbku na osobie, oraz zasady doświadczenia życiowego, zwłaszcza w zakresie powiązania powstałej szkody z konkretnym czynem niedozwolonym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 1991 r., sygn. akt I ACr 39/91).

 

W Pana przypadku termin 3-letni, jak mniemam, już upłynął, ale warto zwrócić uwagę na okoliczność, iż Sąd Najwyższy przewiduje możliwość dochodzenia takiego roszczenia, mimo jego przedawnienia, a to z uwagi na zasady współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 K.c. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1993 r. III CZP 8/93 (OSNCP 1993/9 poz. 153) „od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 1990 r. Nr 55 poz. 321) skorzystanie z zarzutu przedawnienia roszczenia majątkowego... może być... uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Prawidłowość tej interpretacji w sporach z zakresu prawa pracy potwierdzają motywy powołanego wyroku z dnia 7 lipca 1995 r. II PRN 6/95 OSNAPiUS 1996/4 poz. 61, w których Sąd Najwyższy stwierdza, iż szczególny charakter roszczeń majątkowych związanych z wypadkiem przy pracy przemawia dodatkowo za koniecznością oceny zarzutu przedawnienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

 

Wskazać nadto należy na treść art. 220 § 1 K.k., zgodnie z którym:

 

„Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 – gdy chodzi o pozostałe występki (art. 101 § 1 pkt 4 K.k.). W takiej sytuacji nie istnieje możliwość próby zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 K.k., albowiem nastąpiło przedawnienie (upłynął termin 5 lat). Gdyby taka możliwość nie występowała i doszłoby do skazania osób odpowiedzialnych u pracodawcy za naruszenie zasad BHP, wówczas termin dochodzenia roszczeń wydłużyłby się do lat 20 bez względu na dzień, w których Pan jako poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 4421 § 2 K.c., jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

W chwili obecnej może Pan dochodzić odszkodowania mimo przedawnienia, ale należy liczyć się z tym, iż nie każdy Sąd przyjmie argumentację wskazaną w powyżej zacytowanych orzeczeniach Sądu Najwyższego dotyczących zasad współżycia społecznego przy powoływaniu się na przedawnienie roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytuły wypadku przy pracy. Innymi słowy nikt nie jest w stanie dać Panu 100% gwarancji wygranej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy od dnia dzisiejszego, licząc trzy lata wstecz, dowiedział się Pan o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Pragnę zauważyć, iż sądy bardzo rygorystycznie odnoszą się do zmiany terminu ustalenia szkody i osoby zobowiązanej do jej naprawienia, a to z uwagi na okoliczności, iż w zasadzie od odzyskania świadomości po wypadku poszkodowany powinien mieć świadomość o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, chyba że dokumentacja lekarska wskazuje np. na zanik pamięci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 2 =

»Podobne materiały

Pęknięcie tętniaka a wypadek przy pracy

Siedem lat temu pękł mi tętniak, kiedy byłem w pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? Czy to zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Wypłacono mi tylko kwotę za pobyt w szpitalu.

Wypadek przy pracy

Ostatnio zemdlałam w pracy. Wezwani na pomoc lekarze stwierdzili blok serca; w efekcie wszczepiono mi rozrusznik. Czy to zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »