Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.04.2014

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji reguluje art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1, zgodnie z którym roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

 

Przepis powyższy nie zawiera bardziej szczegółowych regulacji dotyczących przedawnienia, w szczególności dnia rozpoczęcia biegu przedawnienia, odsyłając w tym zakresie do art. 442 Kodeksu cywilnego2, który został jednak uchylony. Według doktryny i orzecznictwa tę lukę prawną można wypełnić, stosując poprzez analogię art. 4421 Kodeksu cywilnego.

 

Mając na uwadze treść art. 4421 Kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, że bieg przedawnienia roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie.

 

Natomiast do przerwania biegu przedawnienia roszczeń z czynów nieuczciwej konkurencji zastosowanie znajdzie wprost art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego odnosi taki skutek, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia (jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne).

 

 

 

 

________________________

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki