.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.12.2014

W 2006 roku zmarła moja mama. Postanowieniem sądu zostałem jedynym spadkobiercą. Do US zgłosiłem mieszkanie mamy i zapłaciłem podatek. Zapomniałem, że mama była również współwłaścicielką wraz ze mną mieszkania po moim bracie. Sprawę spadkową przeprowadziłem w 2007 roku, a podatek od spadku zapłaciłem w 2008 roku. O sprawie zorientowałem się przy próbie sprzedaży mieszkania. Jak wyprostować moje niedopatrzenie i jakie mogę ponieść konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja skomplikowana, gdyż mimo że zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, a tak jest w przypadku spadków, ustalającej wysokość tego zobowiązania, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, to jeżeli nie złożyło się deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego zobowiązanie nie powstaje, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku, ale obowiązek ten odnawia się (a z nim prawo do wydania decyzji ustalającej) zgodnie z ust. 4 z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli u Pana uprawomocniło się orzeczenie w 2007 roku to 5 lat na wydanie decyzji upłynęło z końcem 2012 roku. Zatem przedawniło się tu prawo do wydania decyzji (co niektórzy błędnie nazywają przedawnieniem podatku) co sugerowałoby koniec problemów.

 

Nie jest to jednak aż tak proste. Dla dalszych rozważań muszę wskazać, że Pan nabył spadek z chwilą śmierci spadkodawcy tj. w 2006 roku, a nie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Problemem w praktyce jest regulacja stanowiąca, że obowiązek podatkowy odnawia się, lub jak twierdzą niektórzy przywracane jest prawo do wydania decyzji ustalającej, również w przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Przepis ten obowiązuje od 2007 roku. Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2006.222.1629) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Brzmienie z 31.12.2006 r. było inne, zgodnie z nim „Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”. Tu zatem jedynie dla nabycia w drodze darowizny, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny, tym samym nie odnawiałby się on dla nabycia w drodze dziedziczenia.

 

Uważam zatem, że jeśli od uprawomocnienia się postanowienia sądu upłynęło lat 5 (licząc od końca roku kalendarzowego w którym się uprawomocniło) i jako że zastosowanie znajdzie tu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu z 2006 roku, nie może zostać już wydana dla Pana decyzja ustalająca wysokość podatku, nie ma zatem konieczności zapłaty podatku co winien potwierdzić stosownym zaświadczeniem naczelnik urzędu skarbowego.

 

Wiąże się z tym pewien faktyczny problem, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyby chciał Pan zbyć przedmiotowe mieszkanie to notariusz może sporządzić akt tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu. Może się zatem okazać, że zaświadczenie, iż prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu jest Panu niezbędne. Proszę jednak dobrze sprawdzić, kiedy uprawomocniło się postanowienie, jeśli bowiem orzeczenie uprawomocniło się w 2008 roku to przedawnienie będzie mieć miejsce dopiero z końcem 2013 roku, co by oznaczało, że obecnie winien Pan złożyć zeznanie SD-3 wraz z tzw. czynnym żalem, co spowoduje wydanie decyzji i konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl