Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie oświadczenia o przeznaczeniu przychodu na cele mieszkaniowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.02.2011

Siedem lat temu sprzedałam mieszkanie i złożyłam oświadczenie, że przychód przeznaczę na cele mieszkaniowe. Kilka miesięcy później wyjechałam jednak za granicę, gdzie przebywam do dziś. Czy zobowiązanie złożone w urzędzie skarbowym ulega przedawnieniu?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jeżeli nie został spełniony warunek do korzystania ze zwolnienia, podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie dwóch lat od dnia sprzedaży wraz z odsetkami naliczanymi:

 

 1. od terminu płatności do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

 

W Pani przypadku termin płatności upłynął w 2006 roku i od końca tego roku należy liczyć upływ owych 5 lat.

 

Konkludując, zobowiązanie podatkowe przedawni się o północy 31 grudnia 2011, o ile oczywiście nie miało czy nie będzie miało do tej pory miejsca zdarzenie powodujące przerwanie bądź zawieszenie biegu przedawnienia.

 

Analogiczne stanowisko znajduje się m.in. w wyroku z dnia 2 kwietnia 2003 r. wydanym przez Sąd Najwyższy (sygn. akt III RN 50/02 – M.Podat. 2003/6/3), gdzie sąd wskazał, że „w przypadku, gdy osoba fizyczna sprzeda nieruchomość i zadeklaruje, że przychód ze sprzedaży przeznaczy w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe uzasadniające zwolnienie od zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości, po czym nie dokona zadeklarowanych wydatków, termin przedawnienia tego podatku biegnie począwszy od końca roku podatkowego, w którym upłynął wspomniany powyżej dwuletni termin.”


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeśli chodzi o przerwanie biegu przedawnienia, to zgodnie z Ordynacją podatkową:

 

„Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 

 1. od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 otdynacji podatkowej , do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
 2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

 

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

 

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

 

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:

 

 1. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
 2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
 3. wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:

 

 1. prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
 2. doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
 3. uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
 5. zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1 ordynacji, ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa – nie może przekraczać 3 lat”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć minus VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

US wykazał, że nie złożyłem deklaracji VAT-7, co robić?

W 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą zamknąłem ją w 2011 r. Niedawno byłem świadkiem w sprawie kontroli w innej firmie. US wykazał przy okazji, że nie złożyłem deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do września 2010 r. Co teraz mogę zrobić? Czy złożyć czynny żal albo poczekać na przedawnienie sprawy?

Zakłady bukmacherskie na Malcie

Piszę w sprawie zakładów bukmacherskich na zagranicznym serwisie on-line (Malta). Załóżmy, że osoba zawarła zakład z taką firma zarejestrowaną na Malcie. Zakład był jeden (jednorazowa sytuacja) i dotyczył wytypowania wyniku meczu, a zawarty został jednorazowo na kwotę 20 złotych.  Osoba wygrała zakład i uzyskała dochód w postaci 26 złotych z tytułu wygranego zakładu bukmacherskiego. Bukmacher sprawiał wrażenie uczciwego i posiadał stronę www po polsku, jest to firma notowana nawet na giełdzie w Niemczech. Po wygranej osoba zorientowała się, że granie u takiego bukmachera najprawdopodobniej łamie zasady ustawy hazardowej, gdyż bukmacher nie jest zarejestrowany w Polsce i nie płaci tu podatków, a co za tym idzie, dochód uzyskany z gry u niego jest również niekoniecznie legalny i nie podlega opodatkowaniu. Co w takiej sytuacji można zrobić? Czy to powinno zostać zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe? Jaka jest maksymalna kara w takiej sytuacji (grzywna)? Czy wiadomo, jakiej kary można spodziewać się, jeśli teoretycznie taka sprawa zostałaby wykryta? Czy rozwiązanie polegające na czynnym żalu wchodzi w grę? Czy czynny żal i oddanie nagrody (26 zł) zakończy sprawę i jest bezpieczną dla osoby opcją?

Zaległy podatek od sprzedaży darowanej nieruchomości

Wspólnie z małżonką przekazaliśmy naszemu synowi aktem darowizny nieruchomość. Było to w lutym 2013 r. Nieruchomość tę syn sprzedał w marcu 2015 r. za cenę 150 tys. zł. Niestety pieniądze zostały rozdysponowane na bieżące potrzeby i na zobowiązania rodzinne. Obecnie syn jest bezrobotny*. Ile w tych okolicznościach wynosi podatek i do kiedy trzeba go zapłacić? Czy można umorzyć podatek lub odroczyć jego zapłatę, ewentualnie rozłożyć na raty?

Zasiłek dla bezrobotnych a studia dzienne

Pobieram zasiłek dla bezrobotnych, gdyż pracowałam i zostałam zwolniona. Jednocześnie studiuję dziennie i pobieram rentę po zmarłym ojcu. Czy mogę spodziewać się jakiejś odpowiedzialności karnej związanej z tym, że studiuję dziennie i pobieram zasiłek? Jestem na II roku studiów. Czy urząd skarbowy może się tego dopatrzyć przy rozliczaniu PIT-u?

Czy należy się kara za nieświadome nieuiszczenie podatku?

Zakupiłem samochód osobowy za 20 tys. zł, nie odprowadzając w terminie podatku PCC. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie karno-skarbowe i wyznaczył karę ponad 100 zł. Tłumaczyłem naczelnikowi, że nie wiedziałem o konieczności zapłaty tego podatku i dowiedziałem się o nim dopiero przy konieczności rejestracji samochodu w Wydziale komunikacji. Czy wobec tego mogę „powalczyć" o niższą karę?

Wezwanie do przedstawienia zarobków mimo ośrodka życiowego w Anglii

Od września 2005 r. mieszkam i pracuję w Anglii. Tu płacę wszystkie podatki, jestem rezydentem podatkowym. Od rodziców wymeldowałem się pod koniec 2005 r.; w Polsce nie osiągam żadnych dochodów, mój ośrodek życiowy jest w Anglii. Urząd skarbowy przysyła jednak do moich rodziców wezwanie do okazania dochodów uzyskanych w 2006 r. Co powinienem zrobić? Czy mam przedstawić swoje zarobki z Anglii, a może wystarczy oświadczenie, że nic mnie już nie łączy z Polską?

Spółka przekroczyła obroty i nie zarejestrowała się do podatku VAT, jak to uzupełnić?

Spółka przekroczyła obroty jeszcze w 2016 r., ale mimo tego nie zarejestrowała się do podatku VAT do dzisiaj. Co zrobić, jak to uzupełnić?

Ile lat wstecz US ściga przewinienia gospodarcze?

Ile lat wstecz US ściga przewinienia gospodarcze? Pracowałem za granicą na kontraktach. Nie wszystkie pieniądze przychodziły z Europy. Nie wypełniałem zeznań podatkowych. Nie było możliwości.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »