.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie oskarżenia o przestępstwo

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.02.2011

Zostałem oskarżony o przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 Kodeksu. Po jakim czasie ulega to przedawnieniu i czy proces może się rozpocząć bez mojej obecności? Aktualnie jestem zwolniony przez lekarzy i postępowanie jest zawieszone.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Natomiast zgodnie z art. 294 § 1 K.k. „kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 c 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Tym samym za zarzucany Panu czyn grozi kara pozbawienie wolności w wymiarze od 1 roku do 10 lat.

 

Od wymiaru grożącej kary zależy okres, po którym ustaje karalność przestępstwa (art. 101 K.k.).

 

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

  1. 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  2. 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  3. 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  4. 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  5. 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Jeżeli przed ustaniem karalności przestępstwa wszczęto postępowanie przeciwko osobie, co ma miejsce w Pańskim przypadku, karalność przestępstwa określonego w pkt a-d ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałym wypadku – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki (art. 7 K.k).

 

Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

 

Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

 

Mając na uwadze powyższe definicje oraz fakt, że wszczęto już postępowanie karne przeciwko Panu, należy stwierdzić, że w Pana przypadku karalność przestępstwa ustaje z upływem 20 lat.

 

Jeśli chodzi o obecność na rozprawie, to sprawa wygląda następująco.

 

Obecność oskarżonego na rozprawie jest obowiązkowa, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 374 Kodeksu postępowania karnego). Obecność Pana na rozprawie jest więc nie tylko Pańskim prawem, ale i obowiązkiem. Od zasady tej dopuszczalne są ustawowe odstępstwa, mianowicie przewidziane:

 

  • w postępowaniu uproszczonym (art. 479 Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k),
  • w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485 w zw. z art. 479 K.p.k.),
  • w postępowaniu nakazowym (art. 500 § 4 K.p.k.),
  • w sprawie o wydanie wyroku łącznego (art. 573 § 2 K.p.k.).

 

Żadne z powyższych odstępstw nie ma zastosowania w Pańskiej sytuacji. Tym samym należy stwierdzić, że Pana obecność na rozprawie jest obowiązkowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl