Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie oraz zatarcie skazania w przypadku wykroczenia

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 06.09.2013 • Zaktualizowane: 06.09.2013

Artykuł omawia kwestie przedawnienia oraz zatarcia skazania (usunięcia skutków) czynów zabronionych o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości – wykroczeń.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109, poz. 756 z późn. zm. – dalej nazywana w skrócie K.w.), wzorem Kodeksu karnego, przewiduje instytucje:

 

  1. przedawnienia orzekania,
  2. przedawnienia wykonania kary oraz
  3. zatarcia ukarania.

 

Zgodnie z przepisem art. 45 K.w. karalność wykroczenia (rozumiana jako możliwość wymierzenia – orzeczenia kary dla sprawcy czynu przez sąd) ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jednakże jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. Wszczęcia postępowania dokonuje sąd, po uprzednim zbadaniu zasadności zarzutu ujętego we wniosku o ukaranie, sporządzonego zazwyczaj przez policję (art. 57 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Cytowany przepis reguluje instytucję przedawnienia orzekania.

 

Należy przy tym zastrzec, że w razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia (np. w wyniku kasacji), przedawnienie biegnie dopiero od daty uchylenia rozstrzygnięcia (art. 45 § 2 K.w.). Rozwiązanie takie wydaje się być zasadnym. Uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia wskazuje wszak na jakąś wadliwość w przeprowadzonym postępowaniu, a przedawnienia w krótkich terminach pierwotnych (1-2 lata) praktycznie uniemożliwiałyby w takiej sytuacji pociąganie sprawców do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

 

Niezależnie od powyższego orzeczona już kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądowego upłynęły 3 lata. Powyższa regulacja określa z kolei istotę instytucji przedawnienia wykonania kary i odnosi się do przypadków, gdy dana sankcja została już orzeczona przez sąd, lecz z jakiejkolwiek przyczyny nie została wykonana. W takim przypadku po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia orzeczona kara nie może już zostać wykonana.

 

Unormowanie instytucji zatarcia ukarania zawiera przepis art. 46 K.w., zgodnie z którym ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Zatarcie skazania oznacza, że skazanemu na powrót przysługuje status osoby niekaranej. Za taką musi być on uważany w świetle prawa i sam również może na status niekaralności się powoływać we wszystkich sferach życia, wobec wszystkich organów, władz i osób, m.in. składając zeznania, oświadczenia, wypełniając kwestionariusze itd.

 

Jednakże jeżeli ukarany przed upływem okresu wskazanego powyżej popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia łącznie uważa się za niebyłe dopiero po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe (późniejsze) wykroczenie.

 

Z chwilą zatarcia skazania wpis o skazaniu za wykroczenie na karę aresztu usuwa się nadto z Krajowego Rejestru Karnego. Inne kary orzeczone tytułem wykroczenia przez sądy nie są w ogóle odnotowywane w tym rejestrze, nie ma zatem i potrzeby ich usuwania z niego.

 

Jeżeli orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów czy przepadek przedmiotów), uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki