.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie należności z tytułu składek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.07.2012

Właśnie* otrzymałem list z ZUS-u zawierający tytuły wykonawcze za nieopłacone składki od lutego do listopada 2001 r. Wcześniej nie dostałem żadnej informacji dotyczącej zadłużenia. Czy owe należności z tytułu składek się przypadkiem nie przedawniły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5).

 

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej. Przyjmuje się, że jest nim – po uprzednim zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej – dzień faktycznie podjętych działań związanych z przedmiotem prowadzonej działalności. Oczywiście obowiązek ten ustaje z dniem zakończenia prowadzenia tej działalności.

 

Od 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach – bez względu, czy był przerywany bieg przedawnienia, czy nie. Według orzeczenia NSA odnośnie przedawnienia (5 czy 10 lat) stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek. Bieg przedawnienia przerywają: odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty (bieg odsetek jest wstrzymany od dnia złożenia podania o układ ratalny) i niektóre inne czynności zmierzające do ściągnięcia tych należności, jeżeli o owych czynnościach dłużnik został zawiadomiony.

 

Do wszystkich należności składkowych na ubezpieczenia społeczne, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. (czyli przed zmianą przepisów) i które przed tą datą nie uległy jeszcze przedawnieniu (przy zastosowaniu 5-letniego okresu przedawnienia na mocy starych przepisów), zastosowanie znajduje nowy termin przedawnienia, czyli termin 10-letni (art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2008 r. (sygn. akt II UZP 5/08): „Dziesięcioletni okres przedawnienia, przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074), znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu według przepisów dotychczasowych”.

 

Trzeba wskazać, iż należności z 2001 roku nie były przedawnione w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, więc ma do nich zastosowanie 10-letni okres przedawnienia.

 

Należność za luty 2001 r. przedawniła się w marcu 2011 r., za kwiecień w maju, za maj w czerwcu, za czerwiec i lipiec także, ale należności z tytułu składek za pozostałe miesiące nie są jeszcze przedawnione.

 

To wszystko jest oczywiście aktualne pod warunkiem, że nie było w tym czasie egzekucji i postępowania w celu ściągnięcia owych należności.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 25.08.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl