Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie nakazu zapłaty albo BTE

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.09.2016

Asesor komornika sądowego wrzucił mi do skrzynki pocztowej wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień oraz wpłaty. Wzywa mnie do stawienia się do kancelarii w celu złożenia wyjaśnień w prowadzonej przeciwko mnie sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela banku X. Nie miałam pojęcia, o co chodzi, a że przebywam za granicą, więc skontaktowałam się telefonicznie z tą kancelarią, żeby sprawę wyjaśnić. Tym bardziej, że na tym wezwaniu nie napisano kwoty zadłużenia, ani nic innego, tylko „pilne”. Powiedziano mi niewiele: że chodzi o niespłaconą wierzytelność dla Banku Y z roku 2000 i podano numer umowy. Dalej, że w 2003 r. bank Y nadał pierwszą klauzulę wykonalności, a rok później stwierdzono bezskuteczność egzekucji. Nic mi to nie mówiło, więc kazano mi się skontaktować z bankiem Y. Zrobiłam to i dowiedziałam się dodatkowo, że bank Y miał wielu pośredników, miedzy innymi ten bank, w którym miałam zaciągniętą pożyczkę, która, jak się teraz dowiedziałam, nie została do końca spłacona. Minęło już 15 lat nie mam dowodów wpłaty. Bank X mój rzekomy dług odkupił w 2012 r. i w 2014 r. wydano klauzurę wykonalności. Co powinnam teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sytuacji wynika, że był bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) albo ewentualnie jakiś nakaz zapłaty, któremu nadano klauzulę wykonalności w 2003 r. i stała się ona podstawą wszczęcia egzekucji. Zmienił się jedynie wierzyciel (nowo nadana klauzula wykonalności) – na podstawie tego tytułu wykonawczego była już raz wszczęta egzekucja, którą umorzył komornik z powodu bezskuteczności egzekucji w 2004 r. i obecnie ponownie, tym razem już nowy wierzyciel złożył wniosek egzekucyjny do komornika.

 

Wiele zależy od tego, czy jest to BTE, czy nakaz, bo albo mamy do czynienia z przedawnieniem i w ten sposób – poprzez tzw. powództwo przeciwegzekucyjne – może Pani obronić się przed zapłatą długu albo nie.

 

Wyjaśnię zatem kwestię przedawnienia odnośnie wyroku czy nakazu zapłaty i BTE.

 

Zgodnie z treścią art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.) – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się nakazu zapłaty (wyroku), czyli de facto od dnia nadania przez sąd klauzuli wykonalności – w Pani przypadku to 2003 rok. Teoretycznie zatem zakładając, że nakaz uprawomocnił się w 2003 r., termin przedawnienia, który by pozwolił Pani na uniknięcie egzekucji, upłynąłby w 2013 r., ale tak w tym przypadku się jednak nie stało, a to dlatego, że wierzyciel wcześniej wszczynał już przeciwko Pani egzekucję, co powoduje, że termin ten został przerwany.

 

Jak wynika bowiem z przepisu art. 124 § 1 K.c. – po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś po myśli art. 123 § 1 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

 

Za każdym razem zatem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. wydanym w sprawie V CSK 386/07 – biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony. Jeśli zaś komornik egzekucję prowadzi, a z opisu stanu faktycznego wynika, że prowadził i umorzył, to doszło skutecznie do przerwania biegu terminu przedawnienia.

 

Z kolei jak stanowi art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

 

Tak więc ten sam wierzyciel może wszczynać egzekucję wielokrotnie, musi się tylko „wyrobić” w terminie 10 lat od umorzenia poprzedniej egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie należności. Jeśli zatem w 2004 r. miało miejsce umorzenie egzekucji, to w 2014 roku wierzyciel musiałby wnieść wniosek – musi Pani to ustalić, czy wniosek jest z 2014 czy już 2015.

 

Inaczej będzie w przypadku BTE, bo ten przedawnia się z upływem lat 3 (są różne poglądy co prawda, ale przedstawiam korzystny dla Pani, na który się może Pani powołać). „W przepisie art. 125 § 1 k.c. ustawodawca ustanowił odrębne terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym; roszczenia takie ulegają przedawnieniu po upływie ogólnych (10 lub 3-letniego) terminów, chociażby termin przedawnienia roszczeń danego rodzaju był krótszy. Powołany przepis nie może podlegać wykładni rozszerzającej, wobec czego brak podstaw do stosowania przewidzianych w nim terminów przedawnienia do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem wykonawczym. Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w powołanym wyroku z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00”.

 

Skoro umorzenie egzekucji miało miejsce w 2004 r., to przedawnienie nastąpiłoby w 2007, więc proszę koniecznie ustalić, czy to nakaz (wyrok), czy BTE jest podstawą egzekucji. Jeśli Pani to ustali, pozew – o ile będzie zasadny – możemy oczywiście dla Pani przygotować.

 

 

 

 

Opis sprawy z marca 2015 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus sześć =

»Podobne materiały

Zajęcie pensji osoby trzeciej

Czy komornik może zająć konto bankowe ROR, na które wpływa również wynagrodzenie osoby trzeciej, nie związanej prawnie z dłużnikiem?

 

Kara za przetrzymanie książek

Około dziesięć lat temu wypożyczyłem książki z biblioteki. Niedługo później przeprowadziłem się za granicę i zapomniałem o zwrocie. Teraz otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania – wynika z niego, że powinienem zapłacić 2000 zł i 300 zł kosztów post

 

Czy faktury ulegają przedawnieniu?

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności świadczyłem kilka usług dla znajomego (który wtedy też miał firmę – obecnie nie ma). Wystawiałem mu faktury, za które jednak nie zapłacił. Później przesyłałem mu także wezwania do zapłaty – i znów nie dostałem należności. Obecnie znajomy twie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »