Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2013

W 2004 r. postawiono mi zarzut przywłaszczenia mienia. Przestałem pracować kilka miesięcy wcześniej. Poważnie zachorowałem – moja choroba trwa do dnia dzisiejszego (I grupa inwalidzka). W związku z moim stanem zdrowia prokurator czasowo zawiesza dochodzenie. Kiedy przedawni się karalność przestępstwa w opisanej przeze mnie sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż w 2004 r. został Panu postawiony zarzut przywłaszczenia mienia. W chwili obecnej postępowanie karne jest zawieszone z uwagi na Pana stan zdrowia.

 

Jak stanowi art. 284 § 2 Kodeksu karnego (K.k.), kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Innymi słowy, czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

W niniejszej sprawie istotna jest treść art. 101 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

5) (uchylony).

 

§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

 

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

 

§ 4. Przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 199 § 2 i 3, art. 200, art. 202 § 2 i 4 oraz art. 204 § 3, jak również przestępstw określonych w art. 197, art. 201, art. 202 § 3, art. 203 i art. 204 § 4, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni – nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat”.

 

Innymi słowy, mając na uwadze zagrożenie karą za czyn z art. 284 § 2 K.k., karalność przestępstwa ustanie po upływie lat 10.

 

W Pana sytuacji istotny jest jednak przepis art. 104 K.k., zgodnie z którym przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.

 

W orzecznictwie reprezentowany jest pogląd, że przepis stanowiący o spoczywaniu biegu przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody natury prawnej wynikające z samej ustawy, które nie pozwalają na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego (np. immunitety), a nie przeszkody natury faktycznej w rodzaju choroby sprawcy lub niemożności jego ujęcia. Zawieszenie postępowania karnego nie wstrzymuje więc biegu przedawnienia (postanowienie SN z 19 czerwca 1975 r., II KZ 138/75, OSNKW 1975, nr 8, poz. 112). Ten pogląd akceptuje aktualna doktryna (K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny…, s. 596; L. Gardocki, Prawo…, s. 199).

 

Przedawnienie karalności w Pana przypadku nastąpi zatem po upływie 10 lat od dokonania czynu zabronionego przez ustawę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 9 =

»Podobne materiały

Przedawnienie karalności

Dziesięć lat temu postawiono mi zarzut popełnienia przestępstwa (art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 tego kodeksu). Sprawa została dwukrotnie umorzona, jednak niedawno znów otrzymałam z prokuratury wezwanie jako podejrzana. Czy takie działanie prokuratora jest zgodne z pr

 

Przedawnienie karalności kradzieży z włamaniem

Czy kradzież z włamaniem dokonana w kwietniu 2000 r. jest już sprawą przedawnioną, czy nie?

 

Członkostwo w partii

Czy kandydat na członka partii (PSL) jest weryfikowany w KRK? Wyrok kandydata niebawem ulegnie zatarciu (za ok. 4 miesiące), dotyczy on zresztą błahej sprawy. 

 

Przedawnienie karalności czynu popełnionego w Polsce przez obywatela niemieckiego

W 1990 r. w Polsce popełniono przestępstwo z art. 208. Podejrzany ma obywatelstwo niemieckie. Czy czyn popełniony 20 lat temu uległ przedawnieniu według prawa niemieckiego? Jeżeli tak, to czy w razie wysłania ENA grozi mu ekstradycja z Niemiec do Polski? Jakie prawa ma podejrzany w przypadku wysłani

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »