Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie długu za podróż bez biletu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 20.07.2015

W 2005 roku jechałam pociągiem bez ważnego biletu. W 2013 roku Koleje Mazowieckie przelały tę wierzytelność na rzecz kancelarii prawnej, która domaga się spłaty długu. W jakim czasie Koleje Mazowieckie mają prawo żądać zapłaty długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści pytania, roszczenie pierwotnego przewoźnika powstało w roku 2005. W świetle przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego, roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, kiedy stały się wymagalne, o ile żaden przepis szczególny nie stanowi inaczej. Wymagalność roszczenia liczy się od dnia następnego po dniu, kiedy wpłata powinna być dokonana. Przepisem szczególnym, który „skraca” trzyletni termin przedawnienia roszczeń, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (a taką działalność wykonują Koleje Mazowieckie) jest art. 778 K.c., zgodnie z którym roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia kiedy miał być wykonany.

 

Roczny termin przedawniania roszczeń z umowy przewozu wskazuje także ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.). Jak stanowi przepis art. 77 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 tej ustawy, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Dla roszczeń z tytułu zapłaty przedawnienie biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było, od dnia w którym powinna była nastąpić. W myśl art. 16 Prawa przewozowego, umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nie ustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

 

Ponieważ umowę przewozu zawarła Pani w roku 2005, wsiadając do środka transportu kolejowego, to chcąc skutecznie dochodzić zapłaty za przejazd bez ważnego biletu KM powinny najpóźniej w roku 2006 wnieść do sądu pozew o zapłatę przeciwko Pani. Jeśli wierzyciel tego nie uczynił, roszczenie uległo przedawnieniu i wprawdzie może być nadal dochodzone przez sądem, co do zasady bez ograniczenia czasowego (jest tzw. zobowiązaniem naturalnym), ale dłużnik ma prawo bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji podnieść zarzut przedawnienia.

 

Zarzut jest procesową formą obrony pozwanego przed żądaniem pozwu, zatem w ewentualnym piśmie do aktualnego wierzyciela, gdyby zdecydowała się Pani odpowiedzieć na jego wezwanie, proszę jedynie powołać się na upływ terminu przedawnienia roszczenia, nie można jeszcze tego twierdzenia określać na tym etapie mianem „zarzutu”. W takiej sytuacji jest wątpliwe, aby wierzyciel świadomy wiedzy prawnej, jaką dysponuje dłużnik, zdecydował się skierować do sądu pozew, narażając się na przegranie sprawy w całości, tj. na oddalenie powództwa przez sąd. Co bardzo istotne, nie grozi Pani wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bowiem z dniem 7 lipca 2013 r. zostały znowelizowane przepisy procedury cywilnej w tym zakresie i przed tzw. e-sądem można dochodzić tylko roszczeń, których termin wymagalności zapadł nie dawniej jak trzy lata przed dniem wniesienia pozwu (art. 50529a Kodeksu postępowania cywilnego, dodany ustawą z 10 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 654).

 

Przedawnioną wierzytelność, która nadal przecież istnieje, można w dowolnym terminie przenieść na inny podmiot w drodze umowy cesji (przelewu), o jakiej mowa w art. 509 i nast. K.c., nie wymaga to zgody dłużnika. Nowy wierzyciel, czyli cesjonariusz (kancelaria prawna) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela dotychczasowego (cedenta), co oznacza przede wszystkim, że dla nabywcy wierzytelności terminy przedawnienia nie biegną od początku. W konsekwencji, dłużnik może podnieść przeciwko cesjonariuszowi wszystkie zarzuty, jakie miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (por. art. 513 § 1 K.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - II =

»Podobne materiały

Zmiana umowy z pełnego etatu na 3/4

Chcę zmienić umowę o pracę z pełnego etatu na 3/4. Jestem obecnie zatrudniona na czas nieokreślony. Jak to mogę zrobić ze względu na sytuację zdrowotną i obowiązki domowe?

 

Czy doszło do wyłudzenia alimentów?

Mój partner jest rozwodnikiem, ma z małżeństwa dwójkę dzieci, mieszkamy za granicą. Od czasu rozwodu płaci alimenty na konto byłej małżonki, nie przez komornika. Była żona ponownie wyszła za mąż. Dwa lata temu zwróciła się do opieki społecznej o alimenty, twierdząc, że ojciec dzieci ich nie płaci, i

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Przedawnienie roszczenia wierzyciela o egzekucję długu

W 2003 roku dostałem wyrok dotyczący zajęcia komorniczego. Ze względu na niskie zarobki komornik do dzisiaj nie ściągnął mojego długu. W 2005 roku otrzymałem od komornika pismo o świadczenie pieniężne. Informuje ono, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 824 § 1 pk

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Zrzeczenie się dziedziczenia – czy można anulować taką umowę?

W 2007 roku podpisałam u notariusza oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia po rodzicach. Następnie rodzice przepisali dom na moją siostrę i jej męża aktem notarialnym. Szwagier porzucił moją siostrę, która złożyła już wniosek o separację i alimenty (mają jedno dziecko). Mąż mojej siostry zapowi

 

Wyrok w Polsce a złożenie wniosku o paszport w ambasadzie

Przebywam w pewnym kraju UE. Kończy się ważność mojego paszportu. Mam wyrok w Polsce (3 lata więzienia), nie stawiałem się na odbycie kary i wydano list gończy. Czy gdy złożę np. w ambasadzie wniosek o paszport, zostanę aresztowany i deportowany do kraju?

 

Konsekwencje zameldowania syna z rodziną w moim mieszkaniu

Syn wraz z synową i dwójką dzieci zamieszkali u mnie do czasu znalezienia swojego domu. Proszą mnie o meldunek. Jakie konsekwencje prawne mogą być tego następstwem w aspekcie mojego majątku? Czy będzie możliwe ich wymeldowanie na moją prośbę? Na razie jest mowa o pobycie czasowym, ale nie sądzę, żeb

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »