Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie czesnego za studia

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.11.2015

Otrzymałem pismo z mojej dawnej uczelni odnośnie zapłaty za czesne wraz z odsetkami z tego tytułu sprzed ponad 5 lat. W przypadku braku płatności uczelnia zagroziła, że odda sprawę firmie windykacyjnej. Czy nie doszło do przedawnienia tego czesnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze wyjaśnię, że zgodnie z art. 751 Kodeksu cywilnego (K.c.) z upływem lat dwóch przedawniają się:

 

  1. roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujący osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  2. roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

 

Tym samym roszczenie z tytułu czesnego przedawnia się po upływie 2 lat od dnia wymagalności, z Pana pytania wynika, że czesne dotyczy okresu sprzed 5 lat, a więc jest ono przedawnione i może się Pan uchylić od jego zapłaty. Wraz z czesnym przedawniły się też odsetki.

 

W myśl bowiem art. 117 § 2 K.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia i jako przykłady czynności równoznacznych ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia Sąd Najwyższy wskazał pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (inaczej wyrok SA w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., I ACa 693/05, Lex, nr 164623, którego teza brzmi: „Zrzeczenie się przedawnienia winno być wyraźne”).

 

Dlatego też proszę absolutnie w żadnej formie wymienionej lub podobnej nie przyznawać, że roszczenie to istnieje, a wyraźnie odpisać, że roszczenie jest przedawnione, Pan go nie uznaje i odmawia zapłaty.

 

Uczelnia może natomiast scedować przedawnione roszczenia na firmę windykacyjną. Wówczas ta będzie Pana chciała zapewne nieco postraszyć, formułując pisma z wezwaniem do zapłaty. Firmy tego rodzaju tak postępują, strasząc czym popadnie i licząc, że adresat się wystraszy, zadzwoni, oni poproszą o napisanie pisma o rozłożenie na raty lub anulowanie odsetek i w ten sposób zyskują tzw. uznanie długu na piśmie, po czym kierują sprawę do sądu.

 

Proszę zatem nic nie płacić ani nie pisać, że wie Pan, że dług istnieje, tak aby w żaden sposób Pan długu nie uznał. Jedyne, co może Pan napisać firmie windykacyjnej to to, że roszczenie jest przedawnione, Pan go nie uznaje i odmawia zapłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 8 =

26.02.2016

Witam serdecznie
Pani mecenas zapomniała się odnieść do uchwały z dnia 21.10.2015 r. III CZP 67/15, która skomplikowała sprawę. SN uznał, że:
Do przedawnienia roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku, w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art. 118 kc.
Czy Pani zdaniem jest realna możliwość argumentacji przeciwko temu ,,świeżemu" stanowisku? Oczywiście każda sprawa ma swój indywidualny charakter. Chciałbym tylko poznać Pani stanowisko w tej sprawie o ile to możliwe.

praktyk

»Podobne materiały

Niezapłacony mandat za jazdę bez biletu

Około 10 lat temu dostałam mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Obecnie moja należność przechodzi „z rąk do rąk”. Niestety sama nie znam szczegółów tej sprawy, bo od 5 lat mieszkam za granicą i mam utrudniony dostęp do poczty przychodzącej na adres mojego domu rodzinnego.

Sądowy nakaz zapłaty a przekraczanie granicy

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty związany z nieopłaconymi rachunkami telefonicznymi. Nie jestem zameldowany w Polsce. Czy mogę mieć jakieś problemy przy przekraczaniu granicy?

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »