.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie czesnego za studia

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.11.2015

Otrzymałem pismo z mojej dawnej uczelni odnośnie zapłaty za czesne wraz z odsetkami z tego tytułu sprzed ponad 5 lat. W przypadku braku płatności uczelnia zagroziła, że odda sprawę firmie windykacyjnej. Czy nie doszło do przedawnienia tego czesnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze wyjaśnię, że zgodnie z art. 751 Kodeksu cywilnego (K.c.) z upływem lat dwóch przedawniają się:

 

  1. roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujący osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  2. roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

 

Tym samym roszczenie z tytułu czesnego przedawnia się po upływie 2 lat od dnia wymagalności, z Pana pytania wynika, że czesne dotyczy okresu sprzed 5 lat, a więc jest ono przedawnione i może się Pan uchylić od jego zapłaty. Wraz z czesnym przedawniły się też odsetki.

 

W myśl bowiem art. 117 § 2 K.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia i jako przykłady czynności równoznacznych ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia Sąd Najwyższy wskazał pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (inaczej wyrok SA w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., I ACa 693/05, Lex, nr 164623, którego teza brzmi: „Zrzeczenie się przedawnienia winno być wyraźne”).

 

Dlatego też proszę absolutnie w żadnej formie wymienionej lub podobnej nie przyznawać, że roszczenie to istnieje, a wyraźnie odpisać, że roszczenie jest przedawnione, Pan go nie uznaje i odmawia zapłaty.

 

Uczelnia może natomiast scedować przedawnione roszczenia na firmę windykacyjną. Wówczas ta będzie Pana chciała zapewne nieco postraszyć, formułując pisma z wezwaniem do zapłaty. Firmy tego rodzaju tak postępują, strasząc czym popadnie i licząc, że adresat się wystraszy, zadzwoni, oni poproszą o napisanie pisma o rozłożenie na raty lub anulowanie odsetek i w ten sposób zyskują tzw. uznanie długu na piśmie, po czym kierują sprawę do sądu.

 

Proszę zatem nic nie płacić ani nie pisać, że wie Pan, że dług istnieje, tak aby w żaden sposób Pan długu nie uznał. Jedyne, co może Pan napisać firmie windykacyjnej to to, że roszczenie jest przedawnione, Pan go nie uznaje i odmawia zapłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 3 =

26.02.2016

Witam serdecznie
Pani mecenas zapomniała się odnieść do uchwały z dnia 21.10.2015 r. III CZP 67/15, która skomplikowała sprawę. SN uznał, że:
Do przedawnienia roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku, w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art. 118 kc.
Czy Pani zdaniem jest realna możliwość argumentacji przeciwko temu ,,świeżemu" stanowisku? Oczywiście każda sprawa ma swój indywidualny charakter. Chciałbym tylko poznać Pani stanowisko w tej sprawie o ile to możliwe.

praktyk

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton