Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.05.2017

Firma windykacyjna wystąpiła do sądu o ponowne wydanie klauzuli wykonalności w zamian za „utracony” tytuł wykonawczy. Wyrok o zapłatę, którego dotyczy klauzula, pochodzi z 2003 roku. Komornik wszczął na tej podstawie egzekucję. Czy tytuł wykonawczy przedawnia się po 10 latach? Czy można, powołując się na przedawnienie roszczenia, uchylić tytuł wykonawczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Fot. Fotolia

Kwestię przedawnienia regulują kolejne przepisy Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Art. 123. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji.

 

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Co to dla Pana oznacza?

 

Należy sprawdzić w aktach sądowych, czy aby nie mamy do czynienia z przedawnieniem. Wyrok sprawia, że przedawnienie 10-letnie zaczyna biec. Wydanie pierwszej klauzuli wykonalności sprawia, że przedawnienie 10-letnie zaczyna biec. Jeśli była prowadzona egzekucja komornicza bieg terminu przedawnienia został przerwany i biegnie na nowo (znowu 10 lat).

 

Jeśli zaś od 2003 roku nic się nie działo, powinien Pan złożyć wniosek o pozbawienie wykonalności wyroku z powodu przedawnienia.

 

„Powództwo przewidziane w art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego powinno być wytoczone przeciwko wierzycielowi, a przy wielości wierzycieli, którym wspólnie przysługują uprawnienia wynikające z tytułu wykonawczego, powinno być wytoczone łącznie przeciwko wszystkim wierzycielom. Zachodzi wtedy wypadek współuczestnictwa koniecznego po stronie pozwanej” (wyrok SN z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. akt III CRN 157/72, OSNCP 1973, nr 4, poz. 69).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - IX =

»Podobne materiały

Rachunek za telefon a przedawnienie

Mam do zapłaty jakieś niezapłacone faktury telekomunikacyjne na bardzo wysoką kwotę. Nie wiem kompletnie, o co chodzi, gdyż nie posiadam telefonu stacjonarnego i żadnych umów nie zawierałam od 2000 r. Firma straszy mnie sądem. Ponoć rachunek wystawili mi na 1000 zł w listopadzie 2003 r. Co z ty

 

Zatrzymanie na lotnisku za długi w Polsce

Przebywam za granicą, ale w Polsce mam niezapłacone długi (kredyty). Czy mogę za nie zostać zatrzymany i aresztowany na lotnisku? Kiedy niespłacone długi ulegają przedawnieniu?

 

Wezwanie do wykupu weksla

Moja mama kilkanaście lat temu poręczyła na wekslu in blanco udzielenie pożyczki. Niedługo potem zmarła. Trzy lata temu dostałem informację (na nazwisko mamy) o zadłużeniu wymagalnym i wezwanie do zapłaty; poinformowałem wtedy bank, że mama nie żyje. Teraz dostałem – jako nabywca spadku p

 

Zabezpieczenie wykonania postanowienia sądu o podziale majątku

Jestem w posiadaniu prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku. Sąd postanowił, że mieszkanie przypadnie byłemu mężowi, a on ma mnie spłacić. Przy tym zobowiązał go do spłaty w ciągu 1 roku. Zakładam, że były mąż może sprzedać mieszkanie i zniknąć. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia tej s

 

Anulowanie rezerwacji na booking.com

Wczoraj dokonałem rezerwacji hotelu za pośrednictwem popularnego serwisu turystycznego online. Wybrałem tzw. opcję „kaucja bezzwrotna”, czyli w przypadku rezerwacji ponoszę 100% kosztów. Jednakże po zatwierdzeniu zauważyłem, że posiadam inną lokalizację apartamentu niż na pierwotnej stro

 

Dropshipping z Chinami a podatek VAT

W najbliższych dniach mam zamiar sprowadzić towar z Chin. Następnie chcę sprzedać te produkty innym firmom w Polsce. Nurtuje mnie kilka kwestii dotyczących podatku VAT. Sprowadzam produkty o wartości 30 tys. złotych do Polski (transportem morskim). Czy jestem zobowiązany zapłacić podatek VAT? Od jak

 

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego do wyliczenia kapitału początkowego

Czy z powodu braku moich dokumentów płacowych sąd na podstawie kartotek wynagrodzeń pracownika tego samego zakładu w tym samym zawodzie i okresie może mi ustalić wynagrodzenie zastępcze do wyliczenia kapitału początkowego? Proszę o podstawę prawną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »