.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.01.2018

W 2013 r. zmarł mój ojciec. Moja siostra założyła sprawę przeciwko ubezpieczycielowi i ją wygrała. Ja w chwili obecnej wezwałam ubezpieczyciela do zapłaty, jednak ten twierdzi, że roszczenie jest przedawnione. Cesjonariuszem jestem od października 2016 r. Czy przedawnienie liczy się od kiedy zostałam cesjonariuszem, czy od śmierci ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie roszczenia z umowy ubezpieczenia

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Stosownie do art. 819 § 1 K.c. – roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 K.c.). W niniejszej sprawie, jak mniemam, roszczenie jest zawiązane ze śmiercią ojca, co powoduje, że termin 3-letni powinien być liczony od dnia jego śmierci. Nie ma znaczenia, kiedy Pani weszła w prawa wierzyciela, albowiem zmiana wierzyciela nie powoduje przerwania przedawnienia, a jedynie skutkuje przejściem prawa na nową osobę. Pani siostra, zakładając sprawę w 2015 r., zmieściła się w terminie, a ponadto samo wniesienie sprawy o zapłatę spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Zachodzi pytanie, kiedy wezwała Pani ubezpieczyciela do zapłaty. Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na treść art. 819 § 4 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

Konieczna jest zatem ocena powyższego z uwzględnieniem dnia śmierci ojca, wezwania ubezpieczyciela do zapłaty (kiedy to wezwanie otrzymał i kiedy Pani otrzymała decyzję odmowną). W mojej ocenie można uznać, że wezwanie do zapłaty skierowane przez dotychczasowego wierzyciela spowodowało przerwanie przedawnienia, a to prawo z kolei przeszło na Panią.

 

W tej sytuacji można by próbować ratować się przepisem art. 819 § 3 K.c. i art. 442[1] K.c. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Muszę jednak zaznaczyć, że kilkakrotnie spotkałem się z poglądem sądu, kiedy na żądanie ubezpieczyciela po podniesionym zarzucie przedawnienia sąd uznał, iż zastosowanie znajduje przepis art. 442[1] § 2 K.c., zgodnie z którym – jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Skoro sądy przyjmuję taką interpretację, to wydaje się, że Pani także mogłaby próbować na niej się oprzeć, aczkolwiek szanse są 50-50.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl